GŁÓWNA   O NAS   SUKCES   AUKCJE   HISTORIA   WYSTAWY   OFERTA   KONTAKT  
 
AUKCJE
Aukcja nr 31

odbyła się
7 maja 2005 r.

w Hotelu Bristol
Krakowskie Przedmieście 42/44,
00-325 Warszawa
Pod poniższymi adresami można uzyskać
bliższe informacje o naszych aukcjach oraz
składać zamówienia na katalogi:

Polski Dom Aukcyjny 'SZTUKA'

pl. Matejki 7/8
31-157 Kraków
tel: (012) 429 14 13

Krakowskie Przedmieście 33
00-071 Warszawa
tel: (022) 827-00-50
fax: (022) 827-00-59

tel. kom. (czynne podczas aukcji):
(0691) 83 81 41, (0691) 85 71 95
e-mail: sztuka@sztuka.com.pl
 

Zapraszamy do współpracy kolekcjonerów i antykwariuszy. Przedmioty na aukcje przyjmujemy w naszej siedzibie na ul. Szczepańskiej 9 w Krakowie, oraz w naszej galerii na ul.Krakowskie Przedmieście 33 w Warszawie

Dane dotyczące aukcji można zobaczyć również pod adresem www.artinfo.pl

 

NASZA OFERTA


 
A) JAN MATEJKO
(Kraków 1838 - Kraków 1893)


SZKIC DO WIZERUNKU JANA KAZIMIERZA
 
STUDY FOR THE PORTRAIT OF JOHN CASIMIR 

1892 r.
 
1892 
ołówek na papierze 24 x 13 cm (w świetle passe-partout)   pencil on paper 24 x 13 cm (image size) 
sygnowany i datowany p.d. 'JM rp 1892'   signed and dated bottom right 'JM rp 1892' 

Prezentowany rysunek to sygnowane i datowane dzieło Jana Matejki, najwybitniejszego reprezentanta historyzmu w polskim malarstwie w. XIX. Twórczość Matejki ukształtowała wyobrażenia o przeszłości Rzeczpospolitej. Bez wątpienia do dzieł, które wywarły najsilniejszy wpływ na powszechną świadomość należy Poczet królów zbiór portretów historycznych. Album z podobiznami polskich władców powstał w latach 1890-1892. Z tym właśnie cyklem wiązać można prezentowany rysunek. Wartość datowanego na rok 1892 szkicu podnosi fakt, że rysunki z ostatniego okresu twórczości Matejki należą do niezbyt licznie zachowanych.

Rysowany brawurową, pełną dynamiki kreską wizerunek stojącego mężczyzny ubranego w siedemnastowieczny strój, w płaszczu narzuconym na ramię, który prawą rękę składa na sercu, w lewej zaś trzyma kapelusz można identyfikować z królem Janem Kazimierzem (1609-1672). Jest to przypuszczalnie jeden ze szkiców do przedstawienia zamieszczonego przez Matejkę w albumie Poczet królów. Warto wspomnieć, że w roku 1892, gdy powstał prezentowany rysunek Matejko pracował nad obrazem olejnym Abdykacja Jana Kazimierza. Postać Jana Kazimierza pojawia się również w dwóch innych obrazach Jan Kazimierz na Bielanach (1861) i Śluby Jana Kazimierza (1893).


Cena wywoławcza PLN 3 000,-

Cena uzyskana PLN 5 000,-
 

 
B) ANTONI KOZAKIEWICZ
(Kraków 1841 - Kraków 1929)


NA WIEJSKIEJ DRODZE
 
ON THE CART-ROAD 

Olej na płótnie 120 x 89 cm
 
Oil on canvas 120 x 89 cm  
Sygnowany l. d. 'A. Kozakiewicz'   Signed bottom left 'A. Kozakiewicz' 

Antoni Kozakiewicz debiutował jako student krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych (1857-1866), wystawiając widoki miejskie. Potem, w latach 1868-1871 uczył się w akademii wiedeńskiej. Jego obrazy otrzymywały nagrody jeszcze w czasie studiów artysty, a także później na wystawach, m.in. w Wiedniu, Monachium i Berlinie. Najwięcej sukcesów Kozakiewicz osiągnął podczas niemal trzydziestoletniego pobytu w Monachium. Jego obrazy kupowano w Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Anglii.

Malował sceny historyczne, popularne ze względu na ich warstwę anegdotyczną, a także portrety i pejzaże. Specjalizował się jednak w realistycznych obrazach o tematyce rodzajowej; malował nastrojowe sceny z życia górali, Cyganów i Żydów osadzone w pięknym krajobrazie. Pod koniec XIX wieku w 'Tygodniku Ilustrowanym' chwalono jego zmysł obserwacji: 'Antoni Kozakiewicz należy do artystów, którzy umieją tworzyć wyborne sceny rodzajowe z tematów bardzo zwyczajnych, ale pochwyconych z natury na gorącym uczynku'.

Jak wielu przedstawicieli swojego pokolenia, Kozakiewicz fascynował się też życiem wiejskim. Swoje kompozycje ubarwiał motywami folklorystycznymi, chętnie też wprowadzał do nich postaci dzieci, wzruszających swoją prostotą i bezbronnością. Do takich dzieł należy prezentowany obraz, ukazujący dziewczynkę opiekującą się młodszym dzieckiem.


Wycofano z aukcji

 

 
C) KAZIMIERZ MIKULSKI
(Kraków 1918 - Kraków 1998)


DZIEWCZYNA I MOTYL
 
GIRL WITH A BUTTERFLY 

1957 r.
 
1957 
Olej na desce 53 x 39,5 cm   Oil on board 53 x 39,5 cm 
Sygnowany i datowany p.d. 'MB 57'   Signed and dated bottom right 'MB 57' 

Kazimierz Mikulski studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, potem w Kunsgewerbeschule. Członek Grupy Młodych Plastyków, a od 1957 r. Grupy Krakowskiej. Był nie tylko malarzem i rysownikiem, ale również poetą, aktorem i scenografem (1948-1979 związany jako kierownik plastyczny zPaństwowym Teatrem Lalki iMaski Groteska wKrakowie). Udzielał się aktorsko w okupacyjnym teatrze T. Kantora, potem w Cricot 2. Brał udział w Wystawach Sztuki Nowoczesnej (1948, 1957, 1959). Znany jako 'Balzak' (stąd litera 'B', 'Balzak', 'KMB', czy 'MB' w sygnaturach niektórych jego obrazów), był Mikulski barwną i ważną postacią w krakowskim środowisku.

Twórczość artysty należy do nurtu malarstwa metaforycznego, inspirowanego surrealizmem. W jego zagadkowych kompozycjach powracają motywy smukłych, nagich dziewcząt, twarzy o zamyślonych, dużych oczach, ptaków, motyli, traw, czy kwiatów. Melancholijny ton tych nierzeczywistych scen podkreśla płaskość plamy barwnej, precyzja rysunku i wyważona kolorystyka.


Cena wywoławcza PLN 22 000,-

 

 
 
 
1. JAN VAN HUYSUM, przypisywany (attributed)
(Amsterdam 1682 - Amsterdam 1749)


MARTWA NATURA
 
A STILL LIFE 

Olej na płótnie 74 x 60,5 cm
 
Oil on canvas 74 x 60,5 cm 
Niesygnowany   Unsigned 

Holenderski malarz specjalizujący się w martwych naturach. Pobierał nauki u swego ojca Justusa. Od około 1706 roku datuje się rozpoczęcie przez artystę samodzielnej działalności malarskiej. Tworzył pejzaże heroiczne w manierze włoskiej. W dalszych latach głównym tematem stała się martwa natura, a szczególnie owoce, kwiaty, przy malowaniu których zdradzał zamiłowanie do szczegółów. Jego twórczość cieszyła się uznaniem, z powodu niezwykłej naturalności, realnego ujęcia kompozycji. W swych obrazach, malarz ukazywał zazwyczaj kwiatowe bukiety, o asymetrycznym kształcie, ustawione na gzymsie marmurowym, a umieszczone w wazach o rzeźbionych motywach amorków bądź nimf. Obserwacja natury pozwoliła mu dojść do perfekcji. Malował dla Księcia Orleańskiego, Króla Polski, Króla Prus, Elektora Saskiego, co przyniosło mu wielką sławę.

Jan van Huysum był nauczycielem Margot Havermann, która kopiowała jego dzieła.

W XVII wieku martwa natura należała do niezwykle popularnych tematów. Nierzadko, pod pozorem kompozycji realistycznej ukrywały się treści alegoryczne, symboliczne, czy moralizatorskie. Często były to martwe natury o charakterze vanitatywnym, podkreślające aspekt przemijania. W kompozycjach tych ukazywano symbole nieuchronnego upływu czasu, takie jak - kwiaty, owoce, świece, czaszki, owady, lustra, czy wreszcie uszkodzone przedmioty. Niekiedy umieszczano je na obrazach wraz z przedmiotami życia codziennego, takimi jak książki, czy przybory, które uosabiały tzw. vita contemplativa, oraz obiektami cennymi - z zakresu vita voluptuaria, a także łączono z symbolami odrodzenia, np. kłosami. Całość miała stanowić metaforę upływu życia ludzkiego i efemeryczności dóbr ziemskich.

Holenderskie przedstawienia martwych natur cechuje zręczność warsztatowa i upodobanie szczegółów.


Cena wywoławcza PLN 58 000,-

 

 
2. STANISŁAW KACZOR BATOWSKI
(Lwów 1866 - Lwów 1946)


ŚLUBY JANA KAZIMIERZA
 
THE OATH OF THE KING JAN KAZIMIERZ 

Olej na płótnie naklejonym na tekturę 76 x 43 cm
 
Oil on canvas laid down on cardboard 76 x 43 cm 
Sygnowany p.d. - 'SKBatowski'   Signed bottom right - 'SKBatowski' 

Studiował w krakowskiej SSP w pracowniach W. Łuszczkiewicza i F. Cynka (1883-1885). Naukę kontynuował w Wiedniu (1885-1887) oraz w Monachium (1887-1889). W latach 90-tych zwiedził Włochy, Hiszpanię, Maroko, Krym. Prowadził szkołę malarstwa we Lwowie. Współtworzył lwowskie Stowarzyszenie Artystów Młoda Sztuka, należał do Związku Artystów Polskich we Lwowie. Wystawiał m.in. w TPSP w Krakowie, TZSP w Warszawie oraz w Chicago, Berlinie i Kijowie. Tematem prac artysty były sceny batalistyczne, pejzaże, portrety i sceny historyczne.


Cena wywoławcza PLN 9 800,-

Cena uzyskana PLN 9 800,-
 

 
3. WOJCIECH KOSSAK
(Paryż 1856 - Kraków 1942)


PORTRET MĘŻCZYZNY
 
A PORTRAIT OF A MAN 
1875 r.   1875 
Olej na płótnie 69,5 x 56,5 cm   Oil on canvas 69,5 x 56,5 cm 
Sygnowany l.d. - 'WKossak 1875'   Signed and dated bottom left - 'WKossak 1875' 

Na odwrocie pieczęć składu z materiałami malarskimi

Syn Juliusza Kossaka. W latach 1871-73 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza. W 1873 r. wyjechał do Monachium, gdzie był uczniem A. Strähubera, A. Wagnera, W. von Lindenschmidta. Naukę kontynuował w Paryżu (1877-1883) w pracowni L. Bonnata. W latach 1895-1902 pracował na dworze cesarza Wilhelma II. Od 1916 r. był profesorem Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego styl ukształtował się pod wpływem ojca i J. Brandta, od których przejął zainteresowanie malarstwem batalistycznym oraz historycznym.

Oferowany na aukcji portret powstał w czasie studiów artysty w Monachium, po zdobyciu przez niego w 1874 r., brązowego medalu akademickiego. Tak o tym okresie pisze monografista artysty Kazimierz Olszański: 'Młody Kossak nie poszedł na malowanie popularnych wtedy die polnischen Landschaften, lecz zgodnie z życzeniem ojca pracował wytrwale i niemal nie wychodził z Akademii. Matka chwaliła w liście do znajomych, jak to 'Wagner, oglądając ostatnią głowę, którą teraz Wojtek skończył, powiedział zwracając się do całej klasy: Życzę wam, panowie, byście tak malowali, jak ten młody człowiek...'

[K. Olszański, Niepospolity ród Kossaków, Kraków 1994, s. 74.]


Cena wywoławcza PLN 22 000,-

 

 
4. FRANCISZEK EJSMOND
(Krogulcza k. Radomia 1859 - Warszawa 1931)


PÓŁAKT
 
A HALF NUDE 


Olej na desce 13 x 10,5 cm   Oil on board 13 x 10,5 cm 
Sygnowany p.g. - 'F. Ejsmond / 1882', l.g. - 'Monachium'   Signed top right - 'F. Ejsmond / 1882', top left - 'Monachium' 

Był uczniem W. Gersona w Klasie Rysunkowej. W 1879 r. wyjechał do Monachium, gdzie kontynuował studia w pracowniach G. Benczura i A. Wagnera. W czasie pobytu w Monachium (do 1886 r.) zyskał uznanie i popularność, a jego obrazy nabywano m.in. do Anglii i Rosji. Do jego najbliższych przyjaciół należeli J. Fałat, z którym dzielił pracownię oraz J. Brandt. W 1894 r. powrócił do kraju, zamieszkał niedaleko Grodziska i aktywnie włączył się w działalność TZSP. W 1930 r. otrzymał dyplom honorowy za całokształt działalności artystycznej.


Cena wywoławcza PLN 8 000,-

 

 
5. JAN VAN OS (Warsztat)
(Holandia XVIII w.)

  WORKSHOP OF JAN VAN OS
(Dutch XVIII century) 


MARTWA NATURA Z KWIATAMI I OWOCAMI
 
STILL LIFE WITH FLOWERS AND FRUITS 

Olej na płótnie 79 x 58,5 cm
 
Oil on canvas 79 x 58,5 cm  
Ekspertyzy - Wisława Jordan, Maria Kluk - 2004 r.   The experts statements by - Wisława Jordan, Maria Kluk - 2004 
Niesygnowany   Unsigned 

Martwa natura stanowiła jeden z najchętniej stosowanych tematów w malarstwie holenderskim. Kompozycje często posiadały ukryty, bogaty program symboliczny, nierzadko o znaczeniu vanitatywnym, podkreślającym przemijalność ludzkiego życia.

Holenderskich mistrzów martwych natur cechowało zamiłowanie szczegółów i warsztatowa biegłość.

Obraz powstał pod wpływem twórczości Jana van Os. Przedstawia dekoracyjnie spiętrzoną kompozycję kwiatów i owoców. Na szczycie tej kompozycji przysiadł ptak, po zielonych liściach spacerują owady. Z prawej strony widoczne są delikatne zarysy pejzażu.

Jan van Os urodził się w 1744 r. w Hadze. Był uczniem Aerta Schumana. Malował pejzaże morskie oraz martwe natury złożone z kwiatów i owoców. Chętnie wprowadzał do swoich kompozycji owoce egzotyczne.


Cena wywoławcza PLN 38 000,-

 

 
6. PHILIPP PETER ROOS (zw. Rosa da Tivoli)
(Frankfurt nad Menem 1655/57 - Rzym 1706)


PEJZAŻ ZE STADEM I PASTERZAMI
 
LANDSCAPE WITH A HEARDSMEN 

Olej na płótnie 94 x 128,5 cm
 
Oil on canvas 94 x 128,5 cm 
Niesygnowany   Unsigned 

Literatura

- U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, t. XXVIII, s. 581-582.

- G. Adriani, Deutsche Malerei im 17. Jahrhundert, Kolonia 1977.

Philipp Peter Roos urodził się jako syn malarza, Johanna Heinricha Roosa, około 1656 roku. W roku 1677 dzięki wsparciu księcia von Hessen-Kassel, Philipp Peter udał się do Rzymu. Po drodze zatrzymał się w Bolonii, gdzie pracował z Giacinto Brandi, przyjacielem ojca. W roku 1683, Philipp Peter został członkiem rzymskiej Congregazione dei Virtuosi al Pantheon.

Na obrazie przedstawione są zwierzęta - kozy, krowy oraz owce, które stoją bądź leżą na łące, na brzegu strumienia, strzeżone przez dwóch pasterzy i psa. W oddali widać pasmo zielonych wzgórz, a na jednym z nich, po prawej stronie obrazu, stoją ruiny zamku. Słońce, częściowo ukryte za jednym ze wzgórz w tle, podświetla chmury - w ten sposób jaśniejące blaskiem niewidocznego słońca. Silne kontrasty kolorów, podkreślone grą światła i mistrzowskim rozłożeniem cieni, czynią pejzaż Roosa wyjątkowo dramatycznym. Skłębione chmury dodają jeszcze więcej siły do tej dynamicznej kompozycji. Zarówno przedmiot, kompozycja, jak i atmosfera tego obrazu są bardzo typowe dla twórczości Roosa, który był mistrzem idealizowanych pejzaży bukolicznych. Z upodobaniem malował krowy, owce, kozy i konie na tle pejzażu rzymskiej Kampanii. To zainteresowanie odzwierciedlało jego zamiłowanie do zwierząt. W czasie, gdy mieszkał nieopodal Tivoli, trzymał stadko owiec i kóz, które posłużyły mu jako modele w swoich obrazach.

Roos używał szczególnej techniki malarskiej, która pozwalała mu osiągać swoistą przejrzystość w obrazach. Główne elementy kompozycji malował kolorami podstawowymi, szerokimi pociągnięciami pędzla, nie troszcząc się zbytnio o szczegóły.


Cena wywoławcza PLN 80 000,-

 

 
7. STANISŁAW BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ
(Wilno 1869 - Warszawa 1927)


JARMARK
 
A MARKET 

Akwarela, ołówek na papierze 43,5 x 65 cm
 
Watercolour, pencil on paper 43,5 x 65 cm 
Sygnowany l.d. - 'Siestrzeńcewicz / WILNO'   Signed bottom left - 'Siestrzeńcewicz / WILNO' 

Malarz, rysownik, ilustrator. Edukację artystyczną rozpoczął w wileńskiej Szkole Rysunkowej. Od 1888 r. studiował pod kierunkiem B. P. Willewaldego w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, a następnie w Académie Julian w Paryżu oraz monachijskiej pracowni J. Brandta. Od około 1900 r. prowadził w Warszawie lekcje malarstwa we własnej pracowni, a od 1919 r. wykładał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Artysta brał udział w licznych wystawach m.in. w warszawskim Towarzystwie Sztuk Pięknych oraz w salonach w Wilnie i Petersburgu. Malował portrety, pejzaże, a przede wszystkim sceny rodzajowe z małych miasteczek i wsi.


Cena wywoławcza PLN 6 000,-

 

 
8. JÓZEF BRODOWSKI
(Warszawa 1828 - Warszawa 1900)


WJAZD NAPOLEONA
 
NAPOLEON'S ARRIVAL 

189(8)? r.
 
189(8)? 
Olej na płótnie 41,5 x 63 cm   Oil on canvas 41,5 x 63 cm  
Sygnowany l.d. - 'J. Brodowski 189 (8)?   Signed bottom left - 'J. Brodowski 189 (8)? 

Syn Antoniego Brodowskiego. W latach 1844-1850 uczył się w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, pod kierunkiem R. Hadziewicza. W roku 1853 udał się do Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Od 1857 roku pracował w Paryżu, pod kierunkiem H. Verneta. W roku 1859, po zwiedzeniu Włoch, wrócił do Warszawy. Malował sceny batalistyczne, rodzajowe, pejzaże. Do ulubionych tematów jego twórczości należą konie. Współpracował z Tygodnikiem Ilustrowanym.


Cena wywoławcza PLN 58 000,-

 

 
9. GEORG ARNOLD GRABONÉ
(München 1896 - Buchhof 1982)


PEJZAŻ ALPEJSKI
 
ALPINE LANDSCAPE 

Olej na płótnie 60 x 79 cm
 
Oil on canvas 60 x 79 cm 
Sygnowany l.d. - 'Arnold-Graboné'   Signed bottom left - 'Arnold-Graboné' 

Studiował w Monachium, Berlinie u M. Liebermanna i H. von Zeugala, a następnie w Akademii w Wiedniu i Paryżu. W Wiedniu miał swoją pierwszą wystawę, na której otrzymał złoty medal. W latach 30-tych był profesorem malarstwa w Zurichu. Często używał szpachli grubo nakładając farbę. Do ulubionych motywów artysty należały alpejskie pejzaże, zwłaszcza włoskie Dolomity oraz widoki morskie z rejonu Capri.


Cena wywoławcza PLN 5 000,-

 

 
10. EDWARD HARRISON COMPTON
(Feldafing w Górnej Bawarii 1881 - ?)


PEJZAŻ GÓRSKI
 
MOUNTAIN LANDSCAPE 

1926 r.
 
1926 
Olej na płótnie 70 x 95 cm   Oil on canvas 70 x 95 cm 
Sygnowany p.d. - 'E.HARRISON/COMPTO (...) 1926'   Signed bottom right - 'E.HARRISON/COMPTO (...) 1926' 

Malarz pejzaży i architektury. Kształcił się początkowo pod kierunkiem swego ojca Edwarda Teodora, następnie w Szkole Sztuk Pięknych i Rzemiosła w Londynie. Osiadł w miejscu urodzenia. Wyrastał w świecie wspaniałych Alp, jednak bardziej zajmowały go pejzaże podgórskie, widoki z okolic Trydentu i z Anglii. Lubił grę słońca w bukowych lasach, jesienne nastroje, chwytane gdzieś na granicy wody i lasu, utrwalanie ulotnej atmosfery poranków i wieczorów. Seria jego prac pojawiła się w monachijskim Kunstvereinie w 1907 r. Z taką samą sprawnością odtwarzał efekty światła w portrecie swojej siostry, Dory Compton. Malował kwiatowe martwe natury z surową, naukową prawdą i znajomością formy, mimo ich jaskrawej wielobarwności. Tworzył w technice olejnej i akwarelowej. Wystawiał m.in. w Monachium i Berlinie. Jego prace znajdują się w Galerii Sztuki w Newcastle i Norymberdze.


Cena wywoławcza PLN 22 000,-

 

 
12. ANATOLI LWOWICZ KAPŁAN
(1902 - 1980)


a) BEZ TYTUŁU
 
UNTITLED 

Litografia barwna na papierze z książki Shalom Aleichem 60 x 44,5 cm
 
Colour lithograph on paper from the book Shalom Aleichem 60 x 44,5 cm  
Sygnowana cyrylicą p.d.   Signed bottom right in Cyryllic Script  


Cena wywoławcza PLN 1 600,-


b) BEZ TYTUŁU
 
UNTITLED 

Litografia barwna na papierze z książki Shalom Aleichem 60 x 44,5 cm
 
Colour lithograph on paper from the book Shalom Aleichem 60 x 44,5 cm  
Sygnowana cyrylicą p.d.   Signed bottom right in Cyryllic Script  


Cena wywoławcza PLN 1 600,-


Rysownik i litograf. Studiował w Leningradzkiej Akademii w latach 1921-1927. Pracował jako scenograf. Był członkiem Związku Artystów Rosyjskich. W 1941 organizował Żydowską wystawę w Muzeum Etnologicznym w Leningradzie. Od 1937 roku tworzył litografie. Jego grafiki inspirowane były żydowską tradycją i folklorem rosyjskim. Kładł nacisk na elementy dekoracyjne, wiele jego prac przesiąkniętych było treściami baśniowymi. Kapłan stworzył ilustracje do 'Shalom Aleichem's Kasrilovka' (1937-41); oraz Tevye Mleczarz (1957-67). Jest autorem cyklu 'Widoki Leningradu' (1946). Wykonał litografie do Pieśni nad Pieśniami (1958-60) oraz Ludowych piosenek Yiddish (1959-60).

Prace Kapłana w doskonały sposób oddają atmosferę żydowskiego 'stethl'. Z prostotą i humorem autor umiejętnie łączył w nich poetycki nastrój literackich źródeł.
 


 
13. BALTHAZAR BAERNAERTS
(Brabancja, 1 poł. XVIII w.)


LA FETE DE PURIM
 
LA FETE DE PURIM 

Miedzioryt na papierze; wg L. F. Bourg
 
Copperplate engraving on paper; after to L. F. Bourg 
35,5 x 43 cm (w świetle passe-partout)   35,5 x 43 cm (image size) 
Sygnowany p.d. - 'B. Baernaerts'   Signed bottom right - 'B. Baernaerts' 

Grafik i miedziorytnik, przedstawiciel szkoły flamandzkiej. Uczeń B. Picarda. Żył i działał w Amsterdamie. Wiadomości o nim pochodzą z lat 1711-37.


Cena wywoławcza PLN 1 500,-

 

 
14. SŁAWOMIR NAŁĘCZ-ODRZYWOLSKI
(1846 - 1933)


TEKA SZKICÓW ARCHITEKTONICZNYCH
 
COLLECTION OF ARCHITECTONIC DRAFTS 

1876-1877 r.
 
1876-1877 
Gwasz, ołówek na papierze   Gouache, pencil on paper  
Wymiary największej karty 27 x 20 cm   The size of the biggest sheet 27 x 20 cm 

Zawiera 22 karty ze szkicami polichromii i architektury włoskiej ołówkiem, tuszem i akwarelą. M.in. z Zamku Świętego Anioła, Loggi Rafaela w Rzymie, Kaplicy Pazzich i Palazzo Vecchio we Florencji, Kościoła Świętego Andrzeja w Mantui, a także widok kościoła w Zabawie.

Architekt wykształcony w Krakowie i Berlinie. W 1978 r. osiadł w Krakowie, gdzie znajdują się jego najważniejsze realizacje architektoniczne m.in.: Szkoła Przemysłowa (1897-1904), Dom Techników (1905), Towarzystwo Rolnicze (1909). Był odpowiedzialny za konserwację Kaplicy Zygmuntowskiej (1886-1891) oraz Katedry na Wawelu (1895-1904).


Cena wywoławcza PLN 4 500,-

 


 
15. STANISŁAW TONDOS
(Kraków 1854 - Kraków 1917)


WENECJA
 
VENICE 

Akwarela na papierze 33 x 50 cm (w świetle passe-partout)
 
Watercolour on paper 33 x 50 (image size) 
Sygnowany p.d. - 'Tondos'   Signed bottom right - 'Tondos' 

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza i J. Matejki. Naukę kontynuował w Wiedniu i Monachium. Współpracował z J. Kossakiem przy powstaniu cyklu 'Klejnoty miasta Krakowa', oraz z W. Kossakiem przy stworzeniu cyklu 'Kościół Mariacki w Krakowie'. Wystawiał w TPSP w Krakowie i Salonie Krywulta w Warszawie. Malował widoki europejskich miast - Wiednia, Monachium, Wenecji, Krakowa, Lwowa i Warszawy.


Cena wywoławcza PLN 9 200,-

Cena uzyskana PLN 9 200,-
 

 
16. KONSTANTY LASZCZKA
(Makowiec Duży 1865 - Kraków 1956)


POPIERSIE ADAMA MICKIEWICZA
 
THE BUST OF ADAM MICKIEWICZ 

1897 r.
 
1897 
Brąz, podstawa z marmuru, wys. 20,5 cm   bronze, marble base, height 20,5 cm 
Sygnowany z prawej strony- 'K. Laszczka / 1897'   Signed right side - 'K. Laszczka /1897' 
Z tyłu znak warszawskiej wytwórni 'Braci Henneberg'   A foundry mark at a back 

Rzeźbiarz, ceramik. Uczył się w prywatnej szkole w Warszawie. W latach 1891-1896 przebywał w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Academie Julian oraz Ecole des Beaux-Arts. Od 1899 r. był profesorem krakowskiej SSP, a po przemianowaniu na ASP pełnił funkcję rektora. Założyciel i wieloletni prezes T.A.P. 'Sztuka', członek 'Secesji' wiedeńskiej.


Cena wywoławcza PLN 1 850,-

Cena uzyskana PLN 2 200,-
 

 
17. ADOLF ITASSE
(Lourmarine 1893 - Paryż 1893)


ALEGORIA NIEPODLEGŁOŚCI
 
ALLEGORY OF INDEPENDENCE 

Po 1863 r.
 
After 1863 
Terakota 54,5 x 27,5 cm   Terracotta 54,5 x 27,5 cm 
Sygnowany śr.d. - 'Paris 1863 Ad. Itasse'   Signed bottom centre - 'Paris 1863 Ad. Itasse' 

Rzeźbiarz francuski. Uczeń Bellona i Jacquota. Debiutował na salonie w 1864 roku, gdzie wystawiał już do śmierci. W przedstawieniach figur wzorował się często na Pradierze, ale mistrzostwo osiągnął w przedstawieniach portretowych. Najbardziej znane jego dzieła to wykonane w marmurze 'Narodziny miłosci', 'Pocałunek', popiersie Hilarego Bellona. Jego rzeźby zdobią również fasadę nowej Opery i Trocadero w Paryżu.

Płaskorzeźba ujęta jest arkadowo w drewnianej, profilowanej ramie. W centrum kompozycji znajduje się postać młodej kobiety zwróconej en trois-quatre w prawą stronę, niosącej sztandar z napisem POLSKIE / RUTHENIE z drzewcem zwieńczonym orłem w koronie. Kobieta ubrana jest w strój antyczny i krakowską rogatywkę, prawą nogą z rozerwanymi kajdanami depcze orła carskiego, a lewą wspiera na nagim torsie mężczyzny skierowanego głową w dół. Nad głową kobiety widnieje krzyż z napisem w otoku RELIGIUM PATRIE. W tle, u góry, głównej postaci towarzyszą walczące putta. Zza sylwetki Polonii po jej prawej stronie wyłaniają się alegoryczne postaci symbolizujące męstwo i męczeństwo. U dołu na cokole znajduje się trójpolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Rusi z Matką Boską i Dzieciątkiem pośrodku. Otacza ją szarfa z napisem BOŻE ZBAW POLSKE. Po obu stronach tarczy widoczna jest sygnatura Paris 1863 / Ad. Itasse.

Płaskorzeźba przedstawiająca Polonię zrywającą okowy niewoli carskiej powstała pod wpływem powstania styczniowego. Dzieło eksponowane było na wystawie zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie a następnie w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w 1979 r.


Cena wywoławcza PLN 22 000,-

 

 
18. KONSTANTY LASZCZKA
(Makowiec Duży 1865 - Kraków 1956)


POPIERSIE KOBIETY
 
THE BUST OF A WOMAN 

1905 r.
 
1905 
Terakota, wys. - 33 cm   Terracotta, height 33 cm 
Sygnowany - 'K. Laszczka 1905'   Signed - 'K. Laszczka 1905' 

Konstanty Laszczka był doskonałym portrecistą, potrafiącym uchwycić charakter modela. Prezentowana rzeźba stanowi czytelny przykład stylu artysty.


Cena wywoławcza PLN 16 000,-

 

 
19. TEODOR AXENTOWICZ
(Bras,ov w Siedmiogrodzie 1859 - Kraków 1938)


PORTRET ATY ZAKRZEWSKIEJ Z WACHLARZEM
 
A PORTRAIT OF ATA ZAKRZEWSKA WITH A FAN 

Pastel na kartonie 85,5 x 59 cm
 
Pastel on cardboard 85,5 x 59 cm 
Sygnowany p.śr. - 'T. Axentowicz'   Signed right centre - 'T. Axentowicz' 

Literatura

- Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Sztuka Młodej Polski, Kraków 2004, s. 227.

Jeden z najwybitniejszych artystów przełomu wieków. W latach 1878-1882 studiował w akademii monachijskiej w pracowniach G. Hackla, A. Wagnera, G. Benczura. Naukę kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Carlous-Durana. Od 1895 r. przebywał w Krakowie, gdzie był profesorem Szkoły Sztuk Pięknych, przekształconej w 1900 r. w akademię. Dwukrotnie pełnił funkcję rektora tejże uczelni (1910 i 1927). Był członkiem założycielem T.A.P. 'Sztuka', należał do wiedeńskiej 'Secesji'. Wśród wielu tematów podejmowanych przez artystę, portrety kobiece cieszyły się największym uznaniem odbiorców.

Ata Zakrzewska, krakowska piekność, była jedną z ulubionych modelek artysty; to ona pozowała do znanych kompozycji Ruda (MNK) oraz Wiosna (MNP).


Cena wywoławcza PLN 22 000,-

Cena uzyskana PLN 50 000,-
 

 
20. STANISŁAW KAMOCKI
(Warszawa 1875 - Zakopane 1944)


KWITNĄCA DZIKA RÓŻA
 
A BLOOMING WILDE ROSE 

Olej na płótnie 45 x 55 cm
 
Oil on canvas 45 x 55 cm 
Sygnatura wtórna l.d.   The secondary signature 

Uczeń J. Stanisławskiego w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1895-1900), przedstawiciel krakowskiej szkoły pejzażu. Po ukończeniu studiów otrzymał dwukrotnie stypendium na kontynuowanie nauki w Paryżu (1901-1903). Od 1919 r. kierował katedrą pejzażu w ASP w Krakowie. Należał do T.A.P. 'Sztuka', Towarzystwa 'Polska Sztuka Stosowana' i wiedeńskiej 'Secesji'. Kamocki był szczególnie wrażliwy na piękno rodzimej przyrody. Ulubionymi tematami artysty były wiejskie krajobrazy z motywami łanów zbóż, snopków, drewnianych kościółków i dworków. Malował szerokimi pociągnięciami pędzla.


Cena wywoławcza PLN 11 000,-

Cena uzyskana PLN 11 000,-
 

 
21. VLASTIMIL HOFMAN
(Praga 1881 - Szklarska Poręba 1970)


POTRET DZIECKA
 
A PORTRAIT OF A CHILD 

Olej na sklejce 27 x 41 cm
 
Oil on plywood 27 x 41 cm 
Sygnowany p.d. - 'Wlastimil / Hofman'   Signed bottom right - 'Wlastimil / Hofman' 

Na odwrocie naklejka DESY

Studia artystyczne odbył na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1896-1899 i 1901-1902), gdzie był uczniem J. Stanisławskiego, L. Wyczółkowskiego i J. Malczewskiego. W 1897 r. wstąpił do T.A.P. 'Sztuka'. Był członkiem 'Grupy Pięciu', Grupy 'Zero', wiedeńskiej 'Secesji', Towarzystwa Artystów Czeskich 'Manes'. Od 1906 r. regularnie wystawiał w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych.

Postawę twórczą artysty ukształtowało spotkanie z dziełami J. Malczewskiego. Podobnie jak on uprawiał sztukę symboliczną, w której postaci z realnego świata współistniały z postaciami aniołów, satyrów i faunów. Charakterystyczne typy fizjonomiczne portretowanych osób - starców i dzieci, wiejskich Madonn, włóczęgów, decydują o niezwykłym, pełnym poezji nastroju dzieł Hofmana.


Cena wywoławcza PLN 12 500,-

Cena uzyskana PLN 13 500,-
 

 
22. ARTYSTA NIEZNANY
(Górna Austria - pocz. XVII w)


ŚW. PIOTR
 
ST. PETER 

Północna Austria
 
North Austria 
Pierwsza tercja XVII w.   First terce of 17th century 
Drewno polichromowane, wys. 84 cm   Wooden sculpture, polychromed, gilt, height 84 cm 

Na przełomie XVI i XVII wieku, Austria znalazła się pod wpływem italjanizującego manieryzmu, którego przykładem są liczne epitafia, rzeźby ołtarzowe i nagrobkowe. Barokowa rzeźba austriacka wyrosła na podłożu lokalnej tradycji snycerki późnogotyckiej, wzbogaconej elementami renesansowymi i manierystycznymi, które przenosili artyści z południowych Niemiec (H. Degler, H. Spindler). Widać to wyraźnie w traktowaniu elementów rzeźbiarskich w reprodukowanej rzeźbie 'Św. Piotr'

W ciągu XVII wieku, w północnej Austrii, powstały liczne dzieła o tematyce religijnej oraz rzeźby statuaryczne, związane z wystrojem wnętrz kościelnych.


Cena wywoławcza PLN 120 000,-

 

 
23. ZESPÓŁ OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z RODZINĄ POTOCKICH

a) ANNA POTOCKA
(1846-1926)

PORTRET HELENY POTOCKIEJ
 
PORTRAIT OF HELENA POTOCKA 

1896 r.
 
1896 
Akwarela, gwasz 24,5 x 20 cm   Watercolour, gouache on paper 24.5 x 20 cm 
Sygnowany l.d. 'A.P.1896'   Signet bottom left 'A.P.1896' 

Bardzo znany portret, wielokrotnie reprodukowany. Autorem oryginału był prawdopodobnie Salvatore Tonci (1756-1844). Pierwotnie utrzymywano, że portretowanĆ była Zofia Potocka, ale późniejsze badania ustaliły, że jest to Helena z książąt Massalskich Wincentowa Potocka. Niniejszy portret został namalowany przez uzdolnioną amatorkę z rymanowskiej gałęzi rodu.


Cena wywoławcza PLN 4 000,-

Cena uzyskana PLN 6 800,-
 b) SYGNET Z HERBEM PILAWA
  A SIGNET WITH PILAWA CREST 

2 poł. XIX w.
 
Second half of 19th century 
Złoto, waga 4.600 g., agat dwuwarstwowy z wyrytym herbem Pilawa.   Gold, weight 4.600 g., two layers agate with Pilawa crest. 

W kamieniu wyryty herb Pilawa, pod koroną hrabiowską. Obrączka zmniejszana z grawerowanymi rocaillami, Jedna punca ze znakiem korony, druga nieczytelna.


Cena wywoławcza PLN 3 000,-

Cena uzyskana PLN 3 800,-
 c) TŁOK PIECZĘTNY W KSZTAŁCIE BRELOKA
  A DESK SEAL IN FORM OF PENDANT 

Kartusz podtrzymywany przez parę gryfów.
Brąz złocony, heliotrop, kamień 2,4 cm   Gilted bronze, heliotrop, stone 2,4 cm 

Uchwyt w kształcie lisa. W kamieniu grawerowany herb Pilawa pod koroną hrabiowską.


Cena wywoławcza PLN 5 000,-

Cena uzyskana PLN 7 000,-
 d) WIDELCE DESEROWE Z HERBEM PILAWA
  DESSERT FORKS WITH PILAWA CREST 

Wiedeń, koniec XIX w.
 
Vienna, late 19th century 
6 sztuk, srebro próba '3'   6 piece, silver mark '3' 

Wyryta przepaska hełmowa (po francusku tortillon) na spodniej części uchwytu. Z niej klejnot herbu Pilawa, pięć strusich piór, na którym godło: 2 i pół krzyża.


Cena wywoławcza PLN 1 200,-

 e) ROBERT DE VAUGONDY
(1688-1766)


ATLAS ŚWIATA
 
WORLD ATLAS 

Paryż 1757 r.
 
Paris 1757  
101 map miedzioryty kolorowane. Zawiera m.in. mapę świata, Polski, Litwy, Prus, 2 mapy Ukrainy, 11 map Afryki, 26 map obu Ameryk. Brak ogólnej mapy Francji.   101 maps coloured copperplates. Contains maps of the Wolrd, Poland, Lithuania, Prussia, two maps of Ukraine, eleven maps of north and south America. The map of France is missing. 
Oprawa: półskórek z epoki. 2 pieczęcie biblioteki łańcuckiej z herbem Pilawa.   The half-binding from original period, with two stamps of Łańcut library with Pilawa crest. 

Gelles Robert de Vaugondy nadworny kartograf Ludwika XV. Powyższy atlas wydano za jego życia i stanowi on ukoronowanie jego dorobku kartograficznego.


Cena wywoławcza PLN 12 000,-

 f) W. WALKIEWICZ
(1833 Warszawa - 1900 Warszawa)


JÓZEF POTOCKI, HETMAN WIELKI KORONNY,
 
JÓZEF POTOCKI THE GREAT COMMANDER
KASZTELAN KRAKOWSKI OF POLISH ROYAL ARMY, THE CASTELLAN OF CRACOW 


2 poł. XIX w.
 
Second half of 19th century 
Litografia czarno-biała na papierze 38 x 27,6 cm   Black and white lithography on paper 38 x 27,6 cm 
Sygnowana p.d. 'W. Walkiewicz. Wg. W. Gersona'   Signed bottom right 'W. Walkiewicz. Wg. W. Gersona' 

Józef Potocki ur. 1673 r., syn Andrzeja i Anny z Rysińskich, odznaczony orderem św. Andrzeja i orderem Orła Białego, zm. w 1751 r.

W. Walkiewicz działał w pracowni Dzwonkowskiego. Wykonywał portrety znanych osobistości.


Cena wywoławcza PLN 800,-

Cena uzyskana PLN 1 500,-
 g) HEINRICH ASHENBRENNER
XIX w.


FELIX POTOCKI, HETMAN WIELKI KORONNY,
 
FELIX POTOCKI THE GREAT COMMANDER
KASZTELAN KRAKOWSKI OF POLISH ROYAL ARMY, THE CASTELLAN OF CRACOW 


2 poł. XIX w.
 
Second half of 19 th century 
Litografia czarno-biała na papierze 38 x 27,6 cm   Black and white lithography on paper 38 x 27,6 cm 
Sygnowana p.d. 'lit. Aschenbrenner. Wg. Gersona'   Signed bottom right 'lit. Aschenbrenner. Wg. Gersona' 

Felix Potocki syn Stanisława i Zofii z Kalinowskich. Brał udział w wyprawie wiedeńskiej u boku Jana III Sobieskiego. Zm. 1702 w Krystynopolu.

Heinrich Ashenbrenner XIX w. litograf i rysownik, działał w Warszawie w pracowni Dzwonkowskiego.


Cena wywoławcza PLN 800,-

Cena uzyskana PLN 1 800,-
 

 
24. ZESPÓŁ OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z RODZINĄ KS. SAPIEHA Z KRASICZYNA

Lata 30 XX w.
 
1930s 

a) PIERŚCIONEK Z HERBAMI LIS I GRZYMAŁA
 
A RING WITH LIS AND GRZYMAŁA CRESTS 
Złoto, akwamaryna, waga całkowita 5.500 gr., złotnik: 'R.S.   Gold, aquamarine, weight 5.500 gr., goldsmith: 'R.S.' 

Wyryte herby Lis i Grzymała pod mitrą, wskazują na Elżbietę z hr. Potulickich Sapieżynę (1859-1948) żonę księcia Władysława, właściciela Krasiczyna.


Cena wywoławcza PLN 4 800,-

 b) SERWIS OBIADOWY Z MONOGRAMEM M.S.
  A DINNER SET WITH MONOGRAM M.S. 

2 poł. XIX w.
 
Second half of 19th century 
Manufaktura księcia Braunschweig w Fürstenberg   Fürstenberg 
Porcelana, złocenia   Porcelain, gilt 

Zawiera: wazka z przykryciem, sosjerka, półmisek, paterka okrągła z uchwytami, paterka kwadratowa z uchwytami, 6 talerzy płytkich, 8 głębokich, 5 deserowych.

Serwis należał do Matyldy z książąt Windisch Grätz Sapieżyny (1873-1968) i prawdopodobnie był prywatnym podarunkiem księcia Brunszwiku.


Cena wywoławcza PLN 2 000,-

 
c) PATERA
  A PLATEAU 

2 poł. XIX w.
 
Second half of 19th century 
Plater, śr. 26,4 cm   Plater, diameter 26,4 cm 
Sygnowana 'J.C'; 'A.P'   Signed 'J.C'; 'A.P' 

W miejscu centralnym herb lis pod mitrą książęcą. Liczne przetarcia. Pęknięcie przy stopie.


Cena wywoławcza PLN 300,-

 d) 4 LISTY DO KSIĘŻNEJ TERESY Z SANGUSZKÓW SAPIEŻYNY (1864-1954) OD RODZINY
  4 LETTERS TO THE DUCHESS TERESA SAPIEHA FROM SANGUSZKO FAMILY (1864-1954) 

2 listy z lat 1907, 1910 od córki Marii Szeptyckiej, list od syna Pawła z Indii, list z 1926 r. od Alicji Sapieżyny, wdowy po hrabim Lisburne na papierze z napisem 'Buckingham Palace' i mitrą. Dołączona kartka z notatką genealogiczną dotyczącą rodów Sapiehów, Potockich, Sobańskich.


Cena wywoławcza PLN 600,-

 


e) W. WALKIEWICZ
(1833 Warszawa - 1900 Warszawa)


PAWEŁ SAPIEHA, HETMAN WIELKI LITEWSKI,
 
PAWEŁ SAPIEHA, THE GREAT COMMANDER
WOJEWODA WILEŃSKI OF LITHUANIA, THE VOIVOD OF VILNIUS 


2 poł. XIX w.
 
Second half of 19th century 
Litografia czarno-biała na papierze 38 x 27,6 cm   Black and white lithography on paper 38 x 27,6 cm 
Sygnowana p.d. 'W. Walkiewicz. Wg. W. Gersona'   Signed bottom right 'W. Walkiewicz. Wg. W. Gersona' 

Paweł Jan Sapieha syn Jana Piotra i Zofii z Wejherów. Ur. 1609 r. Poseł na sejm, walczył pod Beresteczkiem, zm. w 1665.

W. Walkiewicz działał w pracowni Dzwonkowskiego. Wykonywał portrety znanych osobistości.


Cena wywoławcza PLN 800,-

Cena uzyskana PLN 800,-
 f) W. WALKIEWICZ
(1833 Warszawa - 1900 Warszawa)


JAN SAPIEHA, HETMAN POLNY LITEWSKI
 
JAN SAPIEHA, THE FIELD COMMANDER OF LITHUANIA 

XIX w.
 
19th century 
Litografia czarno-biała na papierze 38 x 27,6 cm   Black and white lithography on paper 38 x 27,6 cm 
Sygnowana p.d. 'W. Walkiewicz. Wg. W. Gersona'   Signed bottom right 'W. Walkiewicz. Wg. W. Gersona' 

Jan Fryderyk Sapieha ur. 1618, syn Fryderyka i Ewy ze Skaszewskich. Występuje w 'Potopie' Henryka Sienkiewicza, zm. 1664 w Żurawnie.

W. Walkiewicz działał w pracowni Dzwonkowskiego. Wykonywał portrety znanych osobistości.


Cena wywoławcza PLN 800,-

Cena uzyskana PLN 1 200,-
 

 


25. PIECZĘĆ ZARZĄDU MIASTA WARSZAWY
  A SEAL OF WARSAW MUNICIPALITY 


Okres międzywojenny   1920s-30s 
Mosiądz, uchwyt drewniany   Brass, wooden handle 
Herb Warszawy. W otoku: 'Zarząd miejski w Warszawie'   The Crest of Warsaw. In circle: 'Zarząd miejski w Warszawie' 


Cena wywoławcza PLN 1 200,-

 

 
26. PIECZĘĆ KSIĘDZA PIOTRA GABRIELA BOUDINA
  A SEAL OF PRIEST PIOTR GABRIEL BOUDIN 


Obrotowa, stalowa pieczęć w kształcie breloka w mosiężnej oprawce.   Rotative steel seal in form of pendant with brass handle. 
Awers: Postać Chrystusa w otoku napis: 'Sig.Rect.Hosp.General.Varsovi.C.M.'   Obverse: figure of Christ in circle with inscription: 'Sig.Rect.Hosp.General.Varsovi.C.M.' 
Verso: Chrystus ukrzyżowany na tle serca i napis: 'La Charite de Jesus Crusifie Nous Presse.'   Reverse: Crucified Christ on the heart shaped background and the inscription: 'La Charite de Jesus Crusifie Nous Presse.' 
Wym: 2 x 1,2 cm   Size: 2 x 1,2 cm 

Ks. Piotr G. Boudin ur. 1689 we Francji zm. w Warszawie w 1768. Założył, istniejący do dziś, Szpital Dzieciątka Jezus. Jako zakonnik złożył śluby ubóstwa, tak więc pieczęć ma formę skromną i jest jedynym osobistym przedmiotem, jaki po nim pozostał. W Warszawie istnieje ulica jego imienia.

Do pieczęci jest dołączona książkę Wincentego Hipolita Gawareckiego 'Wiadomość o życiu y czynach X. Piotra Gabryela Boudina missyonarza, założyciela Instytutu Warszawskiego pt. Dzieciątka Jezus.' Warszawa 1818 r., 21 stron.


Cena wywoławcza PLN 5 800,-

Cena uzyskana PLN 6 400,-
 


 
27. CUKIERNICA
  A SUGAR BOWL 


Prusy, 3 ćw XIX w.   Preusen, third quarter of 19th century 
Srebro próby '13', grawerowane   Silver mark '13', engrave 
Wys. - 10 cm, szer. - 13 cm   Width 13 cm, height 10 cm 

Cukiernica skrzynkowa na czterech nóżkach. Dekoracja kwiatowa na wieku monogram: 'A.D.' pod koroną.


Cena wywoławcza PLN 3 520,-

 

 
28. SOSJERKA PORCELANOWA
  A SAUCE BOAT 


Około 1804 r.   C. 1804 
Francja, Sevrřs   France, Sevrřs 
Biskwit, złocenia,   Biscuit, gilt 
Wys. - 8,3 cm, szer. - 14,5 cm   Height 8.3 cm, width 14.5 cm 

Sosjerka z owalna podstawką w formie łabędzia. Sygnowana 'M. Imp. de Sevres'


Cena wywoławcza PLN 2 500,-

 

 
29. DZBANEK
  A SILVER JUG 


Wiedeń 1857 r.   Vienna 1857 
Srebro próby '13', kość słoniowa   silver mark '13' 
Wys. - 19,7 cm   Height 19,7 cm 

Brzusiec dzbanka puklowany, uchwyt z kości słoniowej, pokrywka zwieńczona kwiatkiem.


Cena wywoławcza PLN 3 520,-

 

 
30. DZBANEK
  A SILVER JUG 


Francja 2 poł XIX w.   France second half of 19th c. 
Srebro próby '875', heban   Silver mark '875', ebony 
Wys. - 16 cm   Height 16 cm 

Brzusiec dzbanka gładki, na wylewie i pokrywce dekoracja roślinna, uchwyt hebanowy.


Cena wywoławcza PLN 2 100,-

 

 
31. AMOREK
  A CUPID 


Niemcy, Miśnia   Germany, Meissen 
Pocz. XX w.   Early 20th century 
Porcelana, farby naszkliwne   Porcelain, overglaze paints 
Wys. - 14 cm   Height 14 cm  
Sygnowany od wewnąrz cokołu: kobaltem, podszkl.:   Signed at the bottom: two crossed swords 

dwa skrzyżowane miecze.
Drobne odpryski   Minor chips 

Figura porcelanowa, malowana. Na trójkątnej podstawie ze ściętymi rogami stoi postać amorka przepasanego szarfą. Na podstawie napis 'Je les punis'


Cena wywoławcza PLN 2 100,-

 

 
32. AMOREK - LETNIE ŻNIWA
  A CUPID - SUMMER HARVEST 


Niemcy, Miśnia   Germany, Meissen 
XIX/XX w.   XIX/XX century 
Porcelana, farby naszkliwne   Porcelain, overglaze paints 
Wys. - 13,3 cm   Height 13.3 cm  
Sygnowany od wewnąrz cokołu: kobaltem, podszkl.:   Signed at the bottom: 
dwa skrzyżowane miecze.   sceptre mark in underglaze blue: two crossed swords 
Drobne odpryski   Minor chips 

Figura porcelanowa, malowana. Na nieregularnej podstawie, wsparty o pień drzewa, stoi chłopczyk. Na lewym ugiętym przedramieniu trzyma snopek zboża - symbolizujący lato i prace w polu związane z tą porą roku.


Cena wywoławcza PLN 1 650,-

 

 
33. TALERZ PORCELANOWY
  A PORCELAIN PLATE 


2 poł. XVIII w.   Second half of 18th century 
Miśnia,   Meissen 
Porcelana malowana podszkliwnie, ażur   Porcelain underglaze paint, openwork 
Średnica 24 cm   Diameter 24 cm 


Cena wywoławcza PLN 3 500,- 

 
34. TALERZ PORCELANOWY
  A PORCELAIN PLATE 


2 poł. XVIII w.   Second half of 18th century 
Miśnia,   Meissen 
Porcelana malowana podszkliwnie, ażur   Porcelain underglaze paint, openwork 
Średnica 23,5 cm   Diameter 23,5 cm 


Cena wywoławcza PLN 3 500,-


 

 
35. TALERZ PORCELANOWY
  A PORCELAIN PLATE 


2 poł. XVIII w.   Second half of 18th century 
Miśnia,   Meissen 
Porcelana malowana podszkliwnie, ażur   Porcelain underglaze paint, openwork 
Średnica 19 cm   Diameter 19 cm 


Cena wywoławcza PLN 3 200,-

 

 
36. KIELISZEK DO WINA
  A WINE-GLASS 


XIX/XX w.   XIX/XX century 
Szkło, czarka w kształcie rozszerzonego stożka, okrągła stopa, grawerowany herb Puttkamerów.   Glass, a small cup in the shape of widenet cone, round shape bottom, engraved - crest of Puttkamer's familly  
Wys. - 20 cm   Height 20 cm  
Na stopie napis - 'Bogieslaw von Puttkamer'   Inscription on support - 'Bogieslaw von Puttkamer' 


Cena wywoławcza PLN 400,-

Cena uzyskana PLN 400,-
 

 
37. KIELISZEK DO WINA
  A WINE-GLASS 


XIX/XX w.   XIX/XX century 
Szkło, czarka w kształcie rozszerzonego stożka, stopa okrągła, grawerowany herb pruski   Glass, a small cup in the shape of widenet cone, round shape bottom round, engraved - prussian crest  
Wys. - 20 cm   Height 20 cm  
Na stopie napis - 'Volfgang von Keimburg'   Inscription on support - 'Volfgang von Keimburg' 


Cena wywoławcza PLN 400,-

Cena uzyskana PLN 400,-
 

 
38. POTICHE Z POKRYWĄ
  A POTICHE WITH COVER 


Porcelana, farby naszkliwne, złocenia; wys. - 35,5 cm (z pokrywą)   Porcelain, overglaze paints, gilding, height 35,5 cm (with cover) 
Niemcy, Saksonia - Drezno, Helena Wolfsohn lub krąg, 4 ćw. XIX w.   Germany, Saxon - Dresden, Helena Wolfsohn or circle, late 19th century 
Sygnowany na dnie, kobaltem podszkliwnie, monogramem wiązanym AR   Signed underglaze AR 

Wazon dekoracyjny, owoidalny z kopulastą pokrywą z kołnierzem; na brzuścu oraz pokrywie w rezerwach naprzemiennie scenki rodzajowe w stylu Watteau w scenerii parkowej, oraz bukiety kwiatów na żółtym tle; wokół szyjki oraz wzdłuż pól z dekoracją szlaki złoceń z motywem roślinnej wici i pęcherzy.

Wytwórnia Heleny Wolfsohn naśladowała wyroby miśnieńskie, stąd w sygnaturze litery 'AR' - August Rex stosowane od 1879 r.


Cena wywoławcza PLN 7 500,-

 

 
39. ZESTAW DO KAWY I HERBATY
  A TEA AND COFFEE SET 


Bracia Graczew, Petersburg 1881 r.   The Graczew Brothers, Petersbourgh 1881 
Srebro pr. '84', złocone, uchwyty z kości,waga - 1535 g, wys. - 20 cm   Silver mark '84', gilt, ivory handle weight 1535 g, height 20 cm 
Znaki złotnicze: firmy Br. Graczew, probierza 'ą E" z datą 1881, i oznaczeniem jakościowym '84'   Marks of Graczew Brothers Company 

Gawrił Pietrowicz Graczew założył firmę i kierował nią w latach 1866-1873. Następnie przekazał ją synom Michaiłowi i Symeonowi. Pod ich kierownictwem w latach 1873-1917 r. wytwórnia produkowała złote i srebrne wyroby, platery, serwisy do herbaty, samowary, filiżanki, sztućce, naczynia deserowe. W 1896 r. wytwórnia Braci Graczewów posiadała tytuł nadwornego dostawcy.


Cena wywoławcza PLN 11 000,-

 

 
40. KOMPLET BIŻUTERII
  A SET OF JEWELRY 


Koniec XIX w.   Late 19th century 
Złoto próby 0,585   Gold mark 0.585 
Waga łączna: 68,900 g   Total weight: 68.900 g 

Bransoletka z czarną emalią i grawerowaną dekoracją roślinną, wysadzana rozetami diamentowymi łącznie około 7.00 ct. CR - Tc..vs.

Pierścionek złoty z czarną emalią i grawerowaną dekoracją roślinną. Z rozetą diamentową około 0.70ct. CR/vs. + 25 sztuk rozet diamentowych około 0,35 ct.


Cena wywoławcza PLN 29 000,-

 

 
41. SZTAMBUCH ANNY GŁOGOWSKIEJ
  THE STAMBUCH OF ANNA GLOGOWSKA 


Pocz. XIX w.   Beginning of the 19th century 
Galicja, Polska   Galicia, Poland 
70 kart o wym. 12 x 15,5 cm oprawa z tłoczeniami, szyldzik z napisem gotykiem 'Dent (k)maal fur Freunde', brzegi kart złocone. Miniatur 22, w tym 4 z podpisem 'rys. Jerzy Głogowski', wpisy datowane od 1808 r. do 1819 r., wpisy po polsku, niemiecku, francusku z podpisami: Jeannette Beek, Elise Giżycka, Ferdinand Reuter, Pelagia Victorini, Maria Anna Weirlbaum, Georg Głogowski, Joseph Köhler.   70 pages 12 x 15,5 cm pressed binding, small sign-board with gothic inscription: 'Dent (k)maal fur Freunde', gilt-edged. 22 miniatures, four of them with signature 'rys. Jerzy Głogowski', inscriptions dated from 1808 till 1919 inscriptions in polish, german, french with signatures: Jeannette Beek, Elise Giżycka, Ferdinand Reuter, Pelagia Victorini, Maria Anna Weirlbaum, Georg Głogowski, Joseph Köhler. 

Jerzy Głogowski (1777-1838) był budowniczym, malarzem i grafikiem. Pracował jako rządowy geometra i budowniczy rządu gubernialnego w Krakowie, gdzie zajmował się m.in. konserwacją bram i baszt miejskich. W 1809 r. został przeniesiony do Lwowa, gdzie zaprojektował m.in. budynek Poczty Głównej (1810) a także na prośbę Józefa M. Ossolińskiego opracował plany przeistoczenia murów spalonego kościoła i klasztoru Karmelitanek Trzewiczkowych na zakład naukowy jego imienia. Zajmowane stanowisko daÂo Głogowskiemu możność wpływania na stylowe kształtowanie architektury w Galicji. Popierał on zwłaszcza tendencje klasycystyczne.

Jeżdżąc po całym regionie rysował i malował akwarelą widoki miejscowości, zabytki, typy ludowe, sceny wojenne. Był znany jako miniaturzysta a także projektant katafalków, bram triumfalnych, transparentów. Ponad sto jego prac nabył Jan Gwalbert Pawlikowski do swoich zbiorów w Medyce.


Cena wywoławcza PLN 14 000,-

 

 
42. JULIAN FAŁAT
(Tuligłowy k. Przemyśla 1853 - Bystra 1929)


WĘDRÓWKA
 
WANDERING 

Akwarela na papierze naklejonym na płótno 44 x 79 cm
 
Watercolour on paper laid down on canvas 44 x 79 cm 
Sygnowany p.d. - 'J. Fałat'   Signed bottom right - 'J. Fałat' 

W latach 1869-1871 był uczniem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Następnie wyjechał do Monachium, gdzie zapisał się to tamtejszej Akademii do pracowni Aleksandra Strähubera i Johanna Leonharda Raaba (1875-1880). Po studiach wiele podróżował m.in. na Żmudź, Litwę, do Francji i Hiszpanii. W 1886 r. wyjechał do Berlina, gdzie pracował dla cesarza Wilhelma II. Był członkiem berlińskiej Akademii Sztuki. W 1895 r. powrócił do Krakowa, gdzie został powołany na stanowisko dyrektora SSP. Po jej przekształceniu w nowoczesną Akademię (1900) objął stanowisko rektora (1905-1909). W 1910 r. osiadł w Bystrej na Śląsku, gdzie znalazł inspirujące dla siebie plenery.


Cena wywoławcza PLN 14 000,-

 

 
43. MARCELI HARASIMOWICZ
(Warszawa 1859 - Lwów 1935)


PEJZAŻ Z ROZLEWISKAMI
 
LANDSCAPE WITH POOLS 

1903 r.
 
1903 
Olej na płótnie 47 x 63,5 cm   Oil on canvas 47 x 63,5 cm 
Sygnowany p.d. - 'M. Harasimowicz / 1903'   Signed bottom right - 'M. Harasimowicz / 1903' 

W latach 1873-1879 uczęszczał do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Następnie wyjechał do Wiednia, gdzie kontynuował studia u K. Wurzingera (1880-1881). Dzięki stypendium Wydz. Krajowego udał się do Monachium - wstąpił tam do pracowni W. Lindenschmita (1883-1885). Od 1885 r. mieszkał we Lwowie. Był członkiem Koła Literacko-Artystycznego, a od 1931 r. kustoszem Galerii Miejskiej miasta Lwowa. Od 1881 r. wystawiał w TPSP we Lwowie i w Krakowie. Od 1890 r. uprawiał malarstwo pejzażowe. Charakterystyczne dla twórczości artysty były nastrojowe krajobrazy jesiennych rozlewisk i mokradeł.


Cena wywoławcza PLN 12 500,-

Cena uzyskana PLN 12 500,-
 

 
44. HENRYK SZCZYGLIŃSKI
(Łódź 1881 - Warszawa 1944)


PEJZAŻ LETNI
 
SUMMER LANDSCAPE 

Olej na tekturze 21 x 30 cm
 
Oil on cardboard 21 x 30 cm 
Niesygnowany   Unsigned 

Malarz i grafik, kontynuator krakowskiej szkoły pejzażu. Malarstwa uczył się w Szkole Rysunkowej W. Wołczaskiego w Łodzi. Następnie kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1898-1905), gdzie był uczniem J. Stanisławskiego, L. Wyczółkowskiego i J. Malczewskiego. Był uczniem A. Az˙bégo w akademii monachijskiej. Należał do T.A.P. 'Sztuka'.


Cena wywoławcza PLN 2 650,-

 

 
45. TADEUSZ POPIEL
(1863 Szczucin - 1913 Kraków)


PARA W ŁÓDCE
 
A COUPLE IN A BOAT 

Olej na tekturze 25,5 x 65 cm
 
Oil on canvas 25,5 x 65 cm 
Sygnowany p.d. - 'T. Popiel'   Signed bottom right - 'T. Popiel' 

Kształcił się u J. Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie w Wiedniu u H. Makarta i w monachijskiej Akademii u K. Piloty'ego i A. Wagnera oraz w prywatnej szkole S. Grocholskiego. Wiele podróżował po Europie, przebywał w Krakowie i we Lwowie.W związku z zamówieniami wyjeżdżał do Petersburga, Moskwy, Kijowa oraz do Padwy. Uczestniczył w licznych wystawach, tak w kraju jak i za granicą, a jego obrazy kilkakrotnie nagradzano medalami, m.in. w roku 1893 za obraz 'Po burzy' uzyskał złoty medal na światowej wystawie w Chicago. Malował obrazy religijne, historyczne, rodzajowe, portrety i pejzaże. W roku 1899 wygrał konkurs na malarską dekorację kaplicy św. Stanisława przy katedrze w Padwie. Wraz z W. Kossakiem i J. Styką pracował nad 'Panoramą Racławicką' oraz z J. Styką nad 'Golgotą' i 'Bemem w Siedmiogrodzie'.


Cena wywoławcza PLN 2 650,-

 

 
46. STEFAN FILIPKIEWICZ
(Tarnów 1879 - Mauthausen 1944)


PEJZAŻ ZIMOWY
 
WINTER LANDSCAPE 

Akwarela na papierze 34 x 48 cm
 
Watercolour on paper 34 x 48 cm 
Sygnowany p.d. - 'S. Filipkiewicz'   Signed bottom right - 'S. Filipkiewicz' 

Uczeń J. Stanisławskiego, uczestnik wspólnych plenerów malarskich, czołowy przedstawiciel jego szkoły. W czasie studiów w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1900-1908) otrzymał dwa srebrne medale. Od 1903 r. wielokrotnie wystawiał w TPSP w Krakowie, Lwowie i Warszawie. Był członkiem wiedeńskiej 'Secesji" oraz T.A.P. 'Sztuka' w Krakowie. W 1930 r. został wykładowcą macierzystej uczelni, od 1937 r. w stopniu profesora. Uprawiał głównie malarstwo pejzażowe; wielokrotnie powtarzał motyw krajobrazu tatrzańskiego i podgórskiego.


Cena wywoławcza PLN 4 000,-

 

 
47. STEFAN FILIPKIEWICZ
(Tarnów 1879 - Mauthausen 1944)


MARTWA NATURA Z RÓŻAMI I FIGURKĄ
 
A STILL LIFE WITH FLOWERS AND A CHINA STATUE 

Olej na tekturze 99 x 67,5 cm
 
Oil on cardboard 99 x 67,5 cm 
Sygnowany p.d. - 'Stefan Filipkiewicz'   Signed bottom right - 'Stefan Filipkiewicz' 


Cena wywoławcza PLN 12 000,-

 

 
48. MICHAŁ GORSTKIN WYWIÓRSKI
(Warszawa 1861 - Warszawa 1926)


WIEJSKA DROGA
 
A RURAL ROAD 

Olej na płótnie
 
Oil on canvas  
Tryptyk - scena główna 110 x 172 cm; skrzydła 110 x 60,5 cm   Triptych - major scene 110 x 172 cm; side scenes 110 x 60,5 cm 
Sygnowany - scena główna śr. d.; prawe skrzydło p.d; lewe skrzydło l.d.   Signed - major scene bottom in the middle; right scene bottom right; left scene bottom left 

Malarz i rysownik. Po porzuceniu wydziału chemii Politechniki w Rydze, rozpoczął studia artystyczne pod kierunkiem K. Rauppa i M. Gysisa w Akademii monachijskiej (1883-87). Uczył się również w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza-Kowalskiego. W 1894 na Wystawie w Glaspalast w Monachium otrzymał Medal drugiej klasy za obraz W puszczy litewskiej. W 1895 przeniósł się z Monachium do Berlina, gdzie pozostał na dłużej. Później mieszkał w Wielkopolsce, która z czasem, stała się głównym terenem jego aktywności malarskiej i organizacyjnej. Był współzałożycielem poznańskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków oraz członkiem zarządu tamtejszego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował głównie realistyczne, nastrojowe pejzaże i sceny rodzajowe, które cieszyły się znaczną popularnością wśród sfer ziemiańskich.


Cena wywoławcza PLN 210 000,-

  
49. ADAM SETKOWICZ
(Kraków 1876 - Kraków 1945)


ORSZAK WESELNY
 
A NUPTIAL PROCESSION 

Olej na płótnie 46 x 94 cm
 
Oil on canvas 46 x 94 cm 
Sygnowany l.d. - 'A. Setkowicz'   Signed bottom left - 'A. Setkowicz' 

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1891-1894) pod kierunkiem T. Axentowicza. Swoją popularność zawdzięczał tematom takim jak sanny, zaprzęgi końskie, polowania, które malował na tle rodzimych pejzaży.


Cena wywoławcza PLN 8 000,-

Cena uzyskana PLN 8 000,-
 

 
50. ZYGMUNT ROZWADOWSKI
(Lwów 1870 - Zakopane 1950)


CZWÓRKA
 
FOUR HORSES CARRIAGE 

Olej na tekturze 36 x 50,5 cm
 
Oil on cardboard 36 x 50,5 cm 
Sygnowany - 'Z. Rozwadowski'   Signed - 'Z. Rozwadowski' 

Po studiach w Krakowie w Szkole Sztuk Pięknych (1887-1897) i Monachium (1892-1893) osiedlił się we Lwowie. Tworzył przede wszystkim obrazy rodzajowe i batalistyczne. Należał do licznych na przełomie wieków malarzy tworzących w duchu realizmu i stroniących od innowacji formalnych.


Cena wywoławcza PLN 8 000,-

 

 
51. ALEKSANDER BOBA
(1899-1944)


PRZEDWIOŚNIE
 
EARLY SPRING 

1935 r.
 
1935 
Olej na tekturze 31 x 43 cm   Oil on cardboard 31 x 43 cm 
Sygnowany l.d. - 'Aleksander Boba / 1935'   Signed bottom left - 'Aleksander Boba / 1935' 

Artysta w 1931 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Był związany z Krakowem, wielokrotnie malował zakątki tego miasta.


Cena wywoławcza PLN 2 800,-

 

 
52. CZESŁAW ZNAMIEROWSKI
(1890 - Wilno 1977)


PEJZAŻ ZIMOWY ZE STRUMIENIEM
 
WINTER LANDSCAPE WITH A STREAM 

1941 r.
 
1941 
Olej na płótnie 60 x 66 cm   Oil on canvas 60 x 66 cm 
Sygnowany l.d. - 'C. ZNAMIEROWSKI / 1941 / WILNA'   Signed bottom left - 'C. ZNAMIEROWSKI / 1941 / WILNA' 

Malarz początkowo kształcił się w Petersburgu. Od 1926 r. rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Należał do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz był wiceprezesem Wileńskiego Towarzystwa Niezależnych Artystów Malarzy. Malował głównie pejzaże i portrety.


Cena wywoławcza PLN 6 000,-

 

 
53. MALARZ NIEZNANY


PEJZAŻ POŁUDNIOWY
 
NOON LANDSCAPE 

Europa Środkowa, lata 40-te XX w.
 
Central Europe, 1940s 
Olej na płótnie 41 x 61 cm   Oil on canvas 41 x 61 cm 
Niesygnowany   Unsigned 


Cena wywoławcza PLN 3 800,-

 

 
54. MALARZ NIEZNANY


SKALISTE WYBRZEŻE
 
A ROCKY SHORE 

Niemcy, lata 30-te XX w.
 
Germany, 1930s 
Olej na tekturze 45,5 x 61 cm   Oil on cardboard 45.5 x 61cm 
Niesygnowany   Unsigned 


Cena wywoławcza PLN 4 000,-

 

 
55. JERZY KOSSAK
(Kraków 1886 - Kraków 1955)


POŚCIG
 
A PURSUIT 

1930 r.
 
1930 
Olej na sklejce 54 x 74 cm   Oil on plywood 54 x 74 cm 
Sygnowany p.d. - 'Jerzy Kossak / 1930'   Signed and dated bottom right - 'Jerzy Kossak / 1930' 

Najmłodszy z rodu malarzy Kossaków. Kształcił się w pracowniach dziadka Juliusza i ojca Wojciecha. Malował sceny walk oręża polskiego oraz sceny batalistyczne wojen napoleońskich. Jego obrazy cieszyły się dużym zainteresowaniem.


Cena wywoławcza PLN 8 000,-

Cena uzyskana PLN 15 500,-
 

 
56. FELIKS MICHAŁ WYGRZYWALSKI
(Przemyśl 1875 - okolice Rzeszowa 1944)


RYBACY
 
FISHERMEN  

Olej na tekturze 51,5 x 36 cm
 
Oil on cardboard 51,5 x 36 cm  
Sygnowany l.d. - 'F. M. Wygrzywalski'   Signed bottom left -'F. M. Wygrzywalski' 

Studiował w Akademii monachijskiej u L. Hertericha i K. Maara, a następnie w Académie Julian w Paryżu. Po 1900 r. zamieszkał w Rzymie. W 1907 r. przeniósł się do Lwowa, gdzie wykonał malowidła ścienne w Izbie Przemysłowo-Handlowej. Uprawiał malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, projektował witraże, dekoracje i kostiumy teatralne. Malował sceny rodzajowe, pejzaże morskie, akty.


Cena wywoławcza PLN 9 000,-

 

 
57. WŁADYSŁAW SKOCZYLAS
(Wieliczka 1883 - Warszawa 1937)


PEJZAŻ LETNI
 
SUMMER LANDSCAPE 

1920 r.
 
1920 
Akwarela na papierze 22 x 31,2 cm   Watercolour on paper 22 x 31,2 cm 
Sygnowany p.d. - 'W. Skoczylas'   Signed bottom right - 'W. Skoczylas' 

Artysta malarz. Malarstwo studiował na krakowskiej ASP, w Wiedniu, także w Paryżu oraz w Lipsku. Jest uznawany za autora nowoczesnego drzeworytu polskiego. W swej działalności artystycznej zajmował się również akwarelą. Swą twórczość prezentował na ekspozycjach wraz z Formistami. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Artystów Plastyków Rytm. Prowadził katedrę grafiki artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (w okresie 1922-34), gdzie od roku 1932 był profesorem. W artystycznych działaniach inspirował się folklorem ludowym, zwłaszcza podhalańskim.


Cena wywoławcza PLN 3 500,-

 

 
58. WŁADYSŁAW LAM
(Konijca w Hercegowinie 1893 - Gdańsk 1984)


PEJZAŻ Z GDAŃSKA
 
VIEW OF GDAŃSK 

Olej na papierze 34 x 49 cm
 
Oil on paper 34 x 49 cm 
Sygnowany l.d. - 'W. Lam'   Signed bottom left - 'W. Lam' 
Z tyłu naklejka z wystawy monograficznej: Władysław Lam,/ Pejzaż z Gdańska',/ ol. pł. 51x35/ Władysław Lam/ Wystawa monograficzna, 1986, w Oliwa, Pałac Opatów, własność Wela Lam   On the reverse the note: Władysław Lam,/ Pejzaż z Gdańska',/ ol. pł. 51x35/ Władysław Lam/ Wystawa monograficzna, 1986, w Oliwa, Pałac Opatów, własność Wela Lam 

Uczeń T. Axentowicza i J. Mehoffera w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1912-1918). W latach dwudziestych odbył podróż do Francji, zwiedził Paryż i południowe regiony tego kraju, gdzie malował pejzaże i motywy architektoniczne. W okresie międzywojennym był pedagogiem Politechniki krakowskiej. Od 1945 r. kierował Katedrą Rysunku, Malarstwa, Rzeźby na Politechnice gdańskiej. Artysta należał do ugrupowań 'Świt', 'Awangarda' i Związku Artystów Grafików. W 1952 r. wystawiał z członkami cechu Artystów Plastyków 'Jednoróg'.


Cena wywoławcza PLN 4 000,-

 

 
59. ERNO ERB
(Lwów 1890 - Lwów 1943)


PRZEKUPKI
 
TRADESWOMEN 

Olej na tekturze 33 x 43 cm
 
Oil on cardboard 33 x 43 cm 
Sygnowany l.d. - 'E. Erb'   Signed bottom left - 'E. Erb' 

Erb mieszkał i tworzył we Lwowie. Malował w technice olejnej i pastelu nakładając farbę impastami. Ulubionymi tematami malarza były pejzaże Lwowa oraz kwiaty. Wystawiał w TPSP we Lwowie, Warszawie i Krakowie.


Cena wywoławcza PLN 6 600,-

 

 
60. CZESŁAW RZEPIŃSKI
(Strusów 1905 - Kraków 1995)


PEJZAŻ
 
LANDSCAPE 

1936 r.
 
1936 
Olej na płótnie 66 x 92 cm   Oil on canvas 66 x 92 cm 
Sygnowany p.d. - 'rzepiński 36'   Signed bottom right - 'rzepiński 36' 

Malarz kolorysta. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach W. Weissa, W. Jarockiego, J. Pankiewicza. Od 1931 r. należał do ugrupowania Zwornik. W 1933 r. urządził w Paryżu indywidualną wystawę swoich prac. Wystawiał w kraju i za granicą m.in.: w Krakowie, Warszawie, Kairze, Paryżu, Sztokholmie, Londynie, Nowym Jorku i Wenecji. Otrzymał tytuł Honorowego Profesora krakowskiej ASP.


Cena wywoławcza PLN 15 000,-

 

 
61. MIKOŁAJ GŁUSZCZENKO
(Katerinogród 1902 - ?)


ULICA W KIJOWIE
 
A STREET IN KIEV 

1945 r.
 
1945 
Olej na tekturze 29 x 39,5 cm   Oil on cardboard 29 x 39,5 cm 
Wzdłuż dolnej krawędzi napis cyrylicą   The inscription in cyryllic script along the bottom edge  

Malarstwa uczył się w Petersburgu. Następnie osiadł w Paryżu, gdzie uczestniczył w pokazach Salonu Jesiennego. Jego prace znajdują się w muzeum w Moskwie, Charkowie i Bukareszcie.


Cena wywoławcza PLN 5 000,-

 

 
62. ANATOL PETRYCKIJ
(Kijów 1895 - Kijów 1964)


PEJZAŻ Z TOPNIEJĄCYM ŚNIEGIEM
 
LANDSCAPE WITH MELTING SNOW 

Olej na płótnie 38 x 53 cm
 
Oil on canvas 38 x 53 cm 
Sygnowany l.d. - 'Petryckij'   Signed bottom left - 'Petryckij' 

Literatura

- Wrona, A. G. Petryckij, Kijów 1968

- Gorbaczew, A. G. Petryckij, Moskwa 1970

W latach 1922-24 uczył się w Moskwie u Drewnina. Między rokiem 1946 a 1950 był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Kijowie. Zajmował się malarstwem sztalugowym, plakatem, ilustracją. Projektował scenografię do wielu przedstawień operowych i teatralnych w Moskwie i Kijowie. Jego prace znajdują się w Muzeum Sztuki w Kijowie.


Cena wywoławcza PLN 26 000,-

 

 
63. STANISŁAW JANOWSKI
(Kraków 1866 - Kraków 1942)


PASIEKA
 
AN APIARY 

Olej na tekturze 23,5 x 31cm
 
Oil on cardboard 23,5 x 31cm 
Sygnowany l.d. - 'St. J'   Signed bottom left - 'St. J' 

Malarz, ilustrator, scenograf. Brat malarki Bronisławy Rychter-Janowskiej. Malarstwo studiował w krakowskiej SSP u F. Szynalewskiego, I. Jabłońskiego i W. Łuszczkiewicza. W latach 1887-1890 studiował w Akademii monachijskiej w pracowniach J. C. Hertericha i A. Liezen-Mayera. Odbył kilka podróży artystycznych do Włoch (1892, 1904, 1908, 1922). W 1901 r. poślubił G. Zapolską. Odtąd projektował i malował kostiumy dla jej przedstawień, a od po osiedleniu w Krakowie wykładał w założonej przez Zapolską szkole dramatycznej kostiumologię. W 1912 r. został mianowany profesorem Wolnej Akademii Sztuki we Lwowie.


Cena wywoławcza PLN 2 000,-

 

 
64. JAN HRYNKOWSKI
(Żelechów k. Lwowa 1891 - Kraków 1971)


PEJZAŻ
 
LANDSCAPE 

Olej na płótnie 72 x 59,5 cm
 
Oil on canvas 72 x 59,5 cm 
Sygnowany l.d. - 'j. hrynkowski'   Signed bottom left - 'j. hrynkowski' 

Studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych malarstwo i rzeźbę w pracowniach J. Pankiewicza i K. Laszczki (1909-1914). Wykształcenie uzupełniał w paryskiej Académie Lhote w dziedzinie malarstwa dekoracyjnego. W 1917 r. współtworzył grupę Ekspresjonistów Polskich, przemianowaną później na Formistów. Do 1922 r. uczestniczył we wszystkich jej wystawach. Był jednym z założycieli Cechu Artystów Plastyków Jednoróg, gdzie działał wspólnie z F.S. Kowarskim, W. Zawadowskim, J. Rubczakiem. Pracował jako scenograf w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie oraz Teatrze im. Wyspiańskiego w Katowicach. Hrynkowski uprawiał wiele gatunków artystycznych: malarstwo olejne, akwarelę, grafikę, rzeźbę, projektował kostiumy teatralne.


Cena wywoławcza PLN 5 000,-

 

 
65. STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ (WITKACY)
(Warszawa 1885 - Jeziory na Polesiu 1939)


KOMPOZYCJA FIGURALNA
 
FIGURAL COMPOSITION 
Gwasz, pastel na tekturze 49 x 67,5 cm   Gouache, pastel on cardboard 49 x 67,5 cm 
Sygnowany p.d. - 'Ignacy Witkiewicz / 1907'   Signed bottom right - 'Ignacy Witkiewicz / 1907' 
Pochodzenie - dawna kolekcja Eugenii Dunin-Borkowskiej   Provenience - former collection Eugenia Dunin-Borkowska 
Ekspertyza - dr Anna Żakiewicz, 2005 r.   Expertise - Anna Żakiewicz PhD, 2005 

Malarz, teoretyk sztuki, dramaturg, filozof. Od 1890 r. wychowywał się w atmosferze Zakopanego 'końca wieku', spotykał się z wybitnymi przedstawicielami nauki i sztuki, którzy bywali w domu jego ojca Stanisława Witkiewicza. W latach 1904-1905 odbył kurs malarstwa u J. Mehoffera w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Malarstwo Witkacego wyrastało z nurtu ekspresjonistycznego. W późnym okresie twórczości artysta ograniczył swą działalność do wykonywania portretów w technice pastelu.

'Jest to młodzieńcza praca Stanisława Ignacego Witkiewicza zaliczająca się do tzw. potworów - tj. kompozycji figuralnych przedstawiających na ogół fantastyczne, często zdeformowane postacie ludzkie - wykonywanych przez niego w latach 1906-1914. Inspirowane były one utworami literackimi - powieściami lub sztukami teatralnymi bądź stanowiły zapis własnych pomysłów artysty. Kompozycje te miały często rozbudowane literackie tytuły, nie wszystkie jednak znamy. Potwory były na ogół rysowane węglem. Barwne, malowane olejem lub gwaszem należą do rzadkości. Znane są przeważnie z fotografii, zachowało się ich kilkanaście, w tym - zaledwie pięć barwnych.

Nie znany jest tytuł autorski omawianej kompozycji, można jednak przypuszczać, że była ona również związana z jakimś utworem literackim. Stroje postaci sugerują epokę minioną. Kwiaty we włosach kobiety mogą wskazywać na szekspirowską Ofelię w scenie jej szaleństwa (akt IV, scena V didaskalia niektórych wydań dramatu zawierają te wskazówkę). Witkacy znał dramaty Szekspira od dziecka, w swojej twórczości malarskiej wielokrotnie do nich nawiązywał. W 1905 r. ukazało się w Krakowie The Tragicall Historie of Hamlet... Z 1906 r. pochodzi obraz Witolda Wojtkiewicza przedstawiający Hamleta. Wydarzenia te mogły być powodem podjęcia tego tematu również przez Witkacego.'

[fragment ekspertyzy Anny Żakiewicz]


Cena wywoławcza PLN 19 000,-

Cena uzyskana PLN 42 000,-
 

 
66. JANUSZ MARIA BRZESKI
(Warszawa 1907 - Kraków 1957)


PORTRET LO
 
A PORTRAIT OF LO 

Przed 1928 r.
 
Before 1928 
Olej na płótnie 49 x 37 cm   Oil on canvas 49 x 37 cm 
Sygnowany p.d. - 'MBrzeski'   Signed bottom right - 'MBrzeski' 
Wystawiany - Janusz Maria Brzeski, Poznań 1929 r.   Exhibited - 'Janusz Maria Brzeski', Poznań 1929 

Janusz Maria Brzeski uprawiał grafikę, malarstwo, fotografię, był dekoratorem wnętrz, autorem filmów eksperymentalnych, publicystą. Wykształcenie artystyczne w dziedzinie grafiki odebrał w poznańskiej Szkole Sztuk Zdobniczych pod kierunkiem J. Wronieckiego. Po uzyskaniu dyplomu w 1928 r. brał udział w tworzeniu pawilonu poznańskiego i śląskiego na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. W 1929 r. wyjechał do Francji, gdzie pracował w agencjach graficznych. Pod koniec 1930 roku artysta przyjechał do Krakowa i rozpoczął współpracę z 'Ilustrowanym Kurierem Codziennym". Należał do Cechu Artystów Plastyków 'Jednoróg'.


Cena wywoławcza PLN 5 200,-

 

 
67. FRYDERYK KLEINMANN
(Lwów 1897 - Janów k. Lwowa 1943)


RABIN
 
RABBI 

Akwarela na papierze 34 x 24 cm (w świetle passe-partout)
 
Watercolour on paper 34 x 24 cm (image size) 
Sygnowany p.d. - 'FRYC / KLEIN / MANN'   Signed bottom right - 'FRYC / KLEIN / MANN' 

Malarz, rysownik, scenograf. Po 1918 r. studiował w Krakowie, Wiedniu i Paryżu. Debiutował na wystawach KMSŻ w 1919 i 1920 r. Swoje prace wystawiał w TPSP, na IV Żydowskiej Wystawie Sztuki w 1922 r. i w Krakowie w 1933 r. Swoje karykatury zamieszczał w 'Szczutku', 'Sygnałach', 'Chwili'.

Twórczość artysty należała do ekspresjonizmu.


Cena wywoławcza PLN 2 800,-

Cena uzyskana PLN 5 400,-
 

 
68. TADEUSZ MAKOWSKI
(Oświęcim 1882 - Paryż 1932)


KWIATY W WAZONIE
 
FLOWERS IN A VASE 

Olej na płótnie naklejony na sklejkę
 
Oil on canvas  
35 x 24,3 cm   35 x 24,3 cm 
Sygnowany p.d. - 'Tadé Makowski'   Signed bottom right - 'Tadé Makowski' 

Tadeusz Makowski (właściwie Józef Tadeusz) studiował równolegle na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowniach J. Unierzyskiego, J. Mehoffera i J. Stanisławskiego. W 1909 r. wyjechał do Monachium, skąd udał się do Paryża, by pozostać tam do końca życia. Początkowo malował widoki miejskie oraz kompozycje inspirowane twórczością Puvis de Chavannesa. Około 1910 r. zaprzyjaźnił się z kubistami - A. Gleizesem, J. Metzingerem, A. Archipenką, co miało wpływ na jego malarstwo. Około 1913 r. odszedł od geometryzacji przedstawień i zainteresował się 'materialną stroną przedmiotów w obrazie'. Wyjechał do Bretanii, gdzie gościł u Wł. Ślewińskiego (1914-1915). Zaczął malować kwiaty, martwe natury, pejzaże oraz sceny z życia miejscowych chłopów. W 1918 r. pojawił się główny motyw jego dalszej twórczości - postać dziecka. Pod koniec lat 20-tych ukształtował się dojrzały styl artysty.

Charakteryzował się on syntetycznymi, zgeometryzowanymi formami obwiedzionymi konturem, z jednoczesnym zagęszczeniem malarskiej materii. Artysta upraszczał kształty, sprowadzając je do podstawowych figur: trójkątów, walców, stożków. Głównymi postaciami jego obrazów stały się: groteskowa lalka starca oraz dziecko-pierrot, którym towarzyszyły często maski i inne rekwizyty.


Cena wywoławcza PLN 99 000,-

 

 
69. TADEUSZ MAKOWSKI
(Oświęcim 1882 - Paryż 1932)


GŁOWA DZIECKA
 
A CHILD'S HEAD 

Tusz, piórko na papierze 31 x 23,5 cm
 
Ink, pen on paper 31 x 23,5 cm 
Niesygnowany   Unsigned 
Na odwrocie napis - 'SPIS 11.I.2001 KUPIONE PRZEZ JERZEGO PANKA OD WANDY MAKOWSKIEJ, 190102 [...]' i stemple 'Kolekcja Jerzego Panka'   The inscription on the reverse - 'SPIS 11.I.2001 KUPIONE PRZEZ JERZEGO PANKA OD WANDY MAKOWSKIEJ, 190102 [...]' and stamps 'Kolekcja Jerzego Panka' 

Literatura

- W. Jaworska, Tadeusz Makowski Życie i twórczość, Wrocław-Warszawa, 1964.

Ekspertyza

- Adam Konopacki, 2001 r.

W latach ok. 1920-1927 T. Makowski tworzył wiele rysunków głów dziecięcych. W oferowanym szkicu pojawia się tendencja kubistyczna: wykrój głowy, ostra linia nosa - co stanowi zapowiedź dojrzałej twórczości artysty z ostatnich lat życia.


Cena wywoławcza PLN 8 000,-

 

 
70. TADEUSZ MAKOWSKI
(Oświęcim 1882 - Paryż 1932)


AKT PÓŁLEŻĄCY
 
A HALF-LYING NUDE 
Ołówek na papierze 27 x 21 cm   Pencil on paper 27 x 21 cm 
Niesygnowany   Unsigned 
na odwrocie:   on the reverse: 
Wzdłuż dolnej krawędzi napis -'KUPIONE PRZEZ JERZEGO PANKA OD WANDY MAKOWSKIEJ, SPIS 11.I.2001' i dwa stemple 'Kolekcja Jerzego Panka'   The insription along the bottom edge - 'KUPIONE PRZEZ JERZEGO PANKA OD WANDY MAKOWSKIEJ, SPIS 11.I.2001' and 2 stamps 'Kolekcja Jerzego Panka' 

'Od 1911 r. Makowski wystawia studia kubistyczne w Salonie Niezależnych. [...] Jego akty odznaczają się ostrymi przeciwstawieniami linii, kanciastą budową. Scalone z tłem figury, zdają się tracić aspekt cielesnej nagości. Kobiecość modeli zostaje podporządkowana architektonice formy, staje się pretekstem do zgeometryzowanego układu płaszczyzn i linii. Wszelka linia jest opisaniem kształtu, a nie jego formą - pisał - wyjście z formy to wyjście z trzeciego wymiaru'

[J. Zagrodzki, Tadeusz Makowski, 1882-1932, katalog wystawy, Museum w Bochum 1990, s. 13.]


Cena wywoławcza PLN 9 500,-

 


 
71. HENRYK BERLEWI
(Warszawa 1894 - Paryż 1967)


KWIATY
 
FLOWERS 

1952 r.
 
1952 
Akwarela, tusz na papierze 33 x 40,5 cm   Watercolour, ink on paper 33 x 40,5 cm 
Sygnowany p.d. - 'H. Berlewi 52' oraz dedykacja z datą - 'Paris 27.6.52 H.B.'   Signed bottom right - 'H. Berlewi 52' 

Jeden z czołowych twórców polskiej awangardy początku wieku. Studia artystyczne odbył w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (1904-1909). Naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii (1909-1910) oraz w École des Beaux-Arts w Paryżu (1911-1912) i warszawskiej Szkole Rysunkowej. Duży wpływ na ukształtowanie się postawy twórczej Berlewiego miało spotkanie z przedstawicielem konstruktywizmu El Lissickim. Do kręgu jego przyjaciół należeli także: Teo van Doesburg, Mies van der Rohe i Moholy Nagy. W 1923 r. sformułował teorię Mechanofaktury, której zasadą było porzucenie iluzji przestrzeni w malarstwie na rzecz podkreślenia dwóch wymiarów.


Cena wywoławcza PLN 3 500,-

Cena uzyskana PLN 3 500,-
 

 
72. FELIKS MICHAŁ WYGRZYWALSKI
(Przemyśl 1875 - okolice Rzeszowa 1944)


ZLOT SYREN
 
SIRENS GATHERING 

1925 r.
 
1925  
Olej na płótnie 94 x 82 cm   Oil on canvas 94 x 82 cm  
Sygnowany p.d. - 'F.M. Wygrzywalski 1925 Zlot syren'   Signed bottom right - 'F.M. Wygrzywalski 1925 Zlot syren' 


Cena wywoławcza PLN 12 000,-

 

 
73. LEOPOLD GOTTLIEB
(Drohobycz 1879 - Paryż 1934)


OGRODNICZKI
 
GARDENING WOMEN 

Około 1930 r.
 
C. 1930 
Olej na płótnie 100 x 81 cm   Oil on canvas 100 x 81 cm 
Sygnowany p.d.   Signed bottom right 

Malarz, grafik, rysownik tworzący w Paryżu, Krakowie oraz Wiedniu. Należał do artystycznej rodziny, jego starszy brat - Maurycy Gottlieb, był wybitnym malarzem.

Leopold Gottlieb kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Jacka Malczewskiego i Teodora Axentowicza, w latach 1896-1902. Rok później kontynuował naukę w Monachium pod kierunkiem Antona Azbego. Na stałe zamieszkał w Paryżu w roku 1904. W 1905 r. należał do krakowskiej Grupy Pięciu, którą współorganizował wraz z Vlastimilem Hofmanem, Mieczysławem Jakimowiczem, Janem Rembowskim oraz Witoldem Wojtkiewiczem. Grupa wystawiała swe prace w Krakowie (1905), Lwowie (1906), Wiedniu (1906, 1908), Berlinie (1906) i Warszawie (1907). Pierwsza indywidualna wystawa artysty odbyła się we Lwowie, w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, w roku 1912. W latach 1917-1919 uczestniczył w prezentacjach prac Polskich Ekspresjonistów-Formistów. Działalność w Paryżu łączyła się ze środowiskiem Montparnasse'u. Artysta związany był z kręgiem Eugeniusza Zaka, Mojżesza Kislinga, i Melanii Mutermilch. Jego twórczość można było podziwiać na Salonach paryskich: Jesiennym, Niezależnych, Société Nationale des Beaux Artes i Tuileries. Brał także udział w wystawach Secesji wiedeńskiej. Był obecny także na ekspozycji sztuki polskiej zorganizowanej w Galeries Jose Dalmau w Barcelonie, w roku 1912. Podczas I wojny światowej, sporządzał rysunkową dokumentację życia żołnierzy, którą następnie zaprezentował na Wystawie Legionów Polskich, w Lublinie, 1917 roku.

W latach 1920-30 był członkiem wiedeńskiego Hagenbundu. W Paryżu, wystawiał w Galerie aux Quatre Chemins (1927), d'Art de Montparnasse (1928), Bonaparte (1930) i Zak (1934). Brał także udział w wystawie Stowarzyszenia Artystów Polskich, w latach 1929 i 1930.

Twórczość artysty, w okresie początkowym, naznaczona była wpływem stylu młodopolskiego. Łączył subtelne barwy z miękkim konturem modelowanej postaci. Portrety artysty miały wymiar psychologiczny. Umieszczał je w kompozycjach miast i w pejzażu. W późniejszym okresie działalności Gottlieb wprowadził bardziej mroczną gamę kolorystyczną, podkreślającą symboliczny charakter kompozycji. Zajmowała go tematyka religijna.


Cena wywoławcza PLN 220 000,-

Cena uzyskana PLN 220 000,-
 

 
74. WOJCIECH WEISS
(Leorda w Rumunii 1875 - Kraków 1950)


PÓŁAKT
 
A HALF-NUDE 

Olej na płótnie 65 x 50 cm
 
Oil on canvas 65 x 50 cm  
Sygnowany p.g. - 'W Weiss'   Signed top right - 'W Weiss' 

Twórczość W. Weissa ukształtowała się w okresie Młodej Polski. Wykształcenie w dziedzinie malarstwa otrzymał w krakowskiej SSP w latach 1890-1895, gdzie był uczniem F. Cynka, W. Łuszczkiewicza, J. Matejki oraz w latach 1895-1899 pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i J. Fałata. Naukę uzupełniał w Paryżu i we Włoszech. Od 1907 r. zajmował się pracą pedagogiczną na krakowskiej ASP, jako docent, a od 1910 r. profesor. Dwukrotnie był rektorem macierzystej uczelni. Od 1897 r. należał do T.A.P. 'Sztuka', był członkiem wiedeńskiej 'Secesji'. Wiele wystawiał m.in. w TZSP w Warszawie (od 1897), TPSP w Krakowie (od 1898), Biennale w Wenecji, Paryżu, Antwerpii, Rzymie i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dorobek artystyczny malarza był prezentowany na wystawach w Muzeum Narodowym w Krakowie (1962 i 1975), Muzeum Narodowym w Kielcach (1985), Muzeum Okręgowym w Rzeszowie (1986).


Cena wywoławcza PLN 22 000,-

 

 
75. BRUNO BIELEFELD
(1879 Kierz k/ Lidzbarka Warmińskiego - ?)


PEJZAŻ
 
LANDSCAPE  

Olej na płótnie 66 x 51 cm
 
Oil on canvas 66 x 51 cm 
Sygnowany l.d. - 'B. Bielefeld'   Signed bottom left - 'B. Bielefeld'  

Malarz, miedziorytnik, litograf. Studiował w Gdańskiej Akademii Sztuki u prof. A. Mänchena oraz w Berlinie. W 1914 r. wydał tekę grafik z Prus Wschodnich.


Cena wywoławcza PLN 7 500,-

 

 
76. JAN ŚWIDERSKI
ur. Grodziec k. Będzina 1913 r.


PEJZAŻ ROMANTYCZNY
 
ROMANTIC LANDSCAPE 

1949 r.
 
1949 
Olej na płótnie 37 x 47 cm   Oil on canvas 37 x 47 cm 
Sygnowany l.d. - 'Jan Świderski'   Signed bottom left - 'Jan Świderski' 

Obraz opisany na odwrocie

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu (1930-1939). Pełnił funkcję pedagoga w macierzystej uczelni, w 1968 r. został mianowany na stanowisko kierownika Katedry Malarstwa i Rysunku na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Od 1946 r. pracował w ZPAP, od 1950 r. pełnił funkcję prezesa okręgu krakowskiego. Został uhonorowany Nagrodą I Stopnia Ministra Kultury i Sztuki (1980) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za pracę twórczą i pedagogiczną. Nadal działa twórczo, do tej pory uczestniczył w około 160 wystawach indywidualnych i zbiorowych.


Cena wywoławcza PLN 4 000,-

 

 
77. ZBIGNIEW PRONASZKO
(Derebczyn k. Jampola 1885 - Kraków 1958)


W KAWIARNI
 
IN A CAFETERIA 

Olej na płótnie 50 x 78,5 cm
 
Oil on canvas 50 x 78,5 cm 
Sygnowany p.d. - 'Zbigniew Pronaszko'   Signed bottom right - 'Zbigniew Pronaszko' 

Literatura

- Malarze Polscy XIX/XX w., Kraków 2004, s. 96 (reprodukcja).

Malarz, rzeźbiarz, scenograf, teoretyk, w sztuce polskiej zajmuje poczesne miejsce jako współtwórca, krytyk i spiritus movens krakowskiej grupy 'Formistów' (powstałej w 1917 r. pod nazwą 'Ekspresjoniści Polscy'). Należał też do Towarzystwa Artystów Polskich 'Sztuka'. Drogę artystyczną rozpoczął w kijowskiej Szkole Sztuk Pięknych. W latach 1906-1911 studiował u Teodora Axentowicza w krakowskiej ASP. Poznał również Jacka Malczewskiego, którego wpływ widać we wczesnych pracach, a także, jak podaje J. Dobrowolski, 'żywił prawdziwy kult dla Wyspiańskiego'.

Podróże po Europie w trakcie pięcioletnich studiów (między innymi do Włoch i Francjio w 1910 r.) pozwoliły mu poznać nowe style i tendencje w sztuce. Szczególnie ważną inspiracją okazały się prace Cezanne'a, kubistów i fowistów. Istotne były również jego zainteresowania tradycją sztuki polskiej, zwłaszcza gotyckiej i barokowej, a także sztuką prymitywną, głównie podhalańskim malarstwem ludowym. Jednym z problemów jego twórczości było dążenie do wypracowania form narodowych w sztuce.

Pronaszko był organizatorem krakowskich wystaw 'Niezależnych' w 1911, 1912, 1913 roku (wzorowanych na wystawach paryskich). W latach 1923-1924 kierował pracownią malarstwa monumentalnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, od 1924 r. uczył w Wolnej Szkole Malarstwa L.Mehofferowej w Krakowie, a po wojnie został mianowany profesorem krakowskiej ASP. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Krakowie, Warszawie, Lwowie, Paryżu, Wiedniu, Pittsburghu i Nowym Jorku, Brukseli, Wenecji. W 1922 roku odbyła się wystawa indywidualna artysty w warszawskiej Zachęcie. W 1937 r. na wystawie w Paryżu otrzymał złoty medal.


Cena wywoławcza PLN 66 000,-

 

 
78. TOYOHARA KUNICHIKA
(1835 - 1900)


AKTORZY TEATRU KABUKI
 
ACTORS OF THE KABUKI THEATRE 

Ok. 1870
 
C. 1870 
Tryptyk   Triptych 
Drzeworyt barwny nishiki-e   Coloured woodblock nishiki-e 
Format oban tate-e   Format oban tate-e 
Sygnatura: Toyohara Kunichika hitsu   Signature: Toyohara Kunichika hitsu 


Cena wywoławcza PLN 3 200,-

 

 
79. OGATA GEKKO
(1859 - 1920)


CZAS KWITNIENIA WIŚNI
 
SEASON OF BLOSSOMING CHERRY 

1895 r.
 
1895 
Tryptyk Hana bijin meisho awase   Triptych Hana bijin meisho awase  
Drzeworyt barwny nishiki-e   Coloured woodblock nishiki-e 
Format oban tate-e   Format oban tate-e 
Sygnatura: Gekko   Signature: Gekko  
Pieczęć artysty   artist's stamp 


Cena wywoławcza PLN 3 200,-

 

 
80. UTAGAWA KUNISADA
(1786-1864)


ZAPAŚNIK SUMO, INAGAWA MASANOSUKE
 
SUMO WRESTLER, INAGAWA A MASANOSUKE 

Ok. 1830 r.
 
C. 1830 
Drzeworyt barwny, format oban tate-e   Coloured woodblock, format oban tete-e 
Sygnatura: Gototei Kunisada ga   Signatutre: Gototei Kunisada ga 
Stempel cenzora: kiwame   Censor's stamp: kiwame 
Wydawca: Yamaguchi-ya Tobei   Publisher: Yamaguchi-ya Tobei 

Wizerunki sławnych zapaśników sumo, podobnie jak aktorów teatru kabuki i pięknych kurtyzan, to jeden z częstych tematów japońskiego drzeworytu ukiyo-e. Ten całopostaciowy portret zapaśnika to praca jednego z najpopularniejszych artystów schyłkowego okresu działalności drzeworytniczej szkoły Utagawa, Kunisady, ucznia Toyokuniego, pochodząca z wcześniejszych lat twórczości, gdy jeszcze nie sygnował prac imieniem mistrza.

[wg opinii Katarzyny Maleszko]


Cena wywoławcza PLN 2 400,-

 

 
81. PARAWAN SZEŚCIOSKRZYDŁOWY
  A SIX-FOLD SCREEN 


Chiny, XIX w.   China, 19th century 
Drewno, laka czarna, malowana złotem, inkrustowana barwnymi kamieniami, masą perłową, szylkretem   Wood, black lacquer, gilt, incrustation: colour stones, mother of pearl, tortoise - shell 
Wys. - 182,5 cm, szer. - 243 cm   Height 182 cm, spread 243 cm 

Parawan, po jednej ze stron, w dolnej części zdobiony jest wizerunkami qilinów, czyli jednorożców. W odróżnieniu od europejskiego wyobrażenia, w Chinach, to mityczne zwierzę opisywane i przedstawiane jest jako stworzenie o ciele jelenia, posiadające ogon wołu oraz rybie łuski i pokryty sierścią róg. Qilin zaliczany jest do tzw. Czterech cudownych zwierząt - siling, a także stanowi symbol dobroci, gdyż stąpa ponad ziemią, by nie zdeptać żadnego z istnień. Jako symbol wyraża także życzenie posiadania dzieci, szczególnie zaś potomków płci męskiej. Powyżej przedstawień jednorożców widnieją wizerunki ptactwa, m. in. kaczek pekińskich (yuanyang), które uznawane są za symbol małżeńskiego szczęścia. Ptaki te ukazane są wśród magnolii (mulan), peonii (mudan) oraz lotosów. Kwiat magnolii, podobnie jak peonii symbolizuje piękną młodą kobietę, natomiast lotos stanowi symbol czystości będąc świętym kwiatem buddyzmu.

Po drugiej stronie parawanu widnieją symbole, utożsamiające różnorakie aspekty buddyzmu tzw. osiem emblemów, czyli parasol, lotos, baldachim, ślimak, wazon, ryba, koło nauki i nieskończony węzeł. Oprócz owych znaków na parawanie znajdują się podobizny feniksów (fenghuang). Te chińskie mityczne ptaki nie są powiązane znaczeniowo z europejskimi feniksami. Fenghuang to drugi ze wspomnianych siling, symbolizuje m.in. pięć męskich cech - cnotę, odpowiednie zachowanie, obowiązek, niezawodność i miłosierdzie.


Cena wywoławcza PLN 12 000,-

Cena uzyskana PLN 16 000,-
 

 
82. ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
(Wilno 1927 - Tatry 1957)


KOLEJKA TRWA
 
THE LINE GOES ON 

Gwasz na papierze 29 x 41 cm
 
Gouache on paper 29 x 41 cm  
Sygnowany p.d - 'A. Wróblewski'   Signed bottom right - 'A. Wróblewski' 

Andrzej Wróblewski był jednym z najwybitniejszych, najbardziej samodzielnych polskich artystów powojennych. Techniki drzeworytniczej zaczął się uczyć już w latach 1944-1945, pod kierunkiem matki, Krystyny Wróblewskiej, artysty grafika. W latach 1945-1952 studiował na Wydziale Malarstwa i Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Z. Radnickiego, Z. Pronaszki, H. Rudzkiej-Cybisowej i J. Fedkowicza. Niemal równolegle (1945-1948) studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pierwsze prace malarskie Wróblewskiego utrzymane były w duchu kapistowskim; pod koniec lat czterdziestych zaczął buntować się przeciwko dominacji koloryzmu w kształceniu akademickim. Na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej (Kraków 1948), gdzie zadebiutował jako malarz, pokazał także oryginalne formy przestrzenne: W roku 1948 Wróblewski zainicjował powstanie w krakowskiej akademii, przy Związku Akademickiej Młodzieży Polskiej, Grupy Samokształceniowej. Główna teza głoszonego przez Wróblewskiego programu akcentowała konieczność sztuki, w której 'elementy estetyczne i ideologiczne splatałyby się nierozerwalnie'Sam malarz tworzył w tym okresie (1947-1948) prace eksperymentalne, poszukiwał indywidualnych środków wyrazu, ulegając wszakże wpływom tendencji (surrealizm, abstrakcja geometryczna), które oddziaływały silnie również na sztukę innych artystów skupionych w środowisku krakowskim. W trakcie tych poszukiwań Wróblewski doszedł do własnego języka form. Jego źródłem była wnikliwa, bezpośrednia obserwacja rzeczywistości. Przez kilka następnych lat malował obrazy, które świadomie podporządkowywał narzucanym wzorcom artystycznym oraz ideologicznym.

Do własnych zainteresowań powrócił w połowie lat pięćdziesiątych. Namalował wtedy szereg kompozycji figuratywnych, związanych z motywem rodziny.

Umarł podczas samotnej wycieczki w Tatrach.


Cena wywoławcza PLN 19 500,-

 

 
83. ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
(Wilno 1927 - Tatry 1957)


STUDIUM PEJZAŻU
 
A LANDSCAPE STUDY 

Olej na płótnie 56,5 x 86 cm
 
Oil on canvas 56,5 x 86 cm 
Niesygnowany   Unsigned 
Pochodzenie - kolekcja Krystyny Wróblewskiej[matka artysty]   Provenance - Collection of Krystyna Wróblewska[the artist's mother] 


Cena wywoławcza PLN 25 000,-

 

 
84. KAZIMIERZ ZIELENKIEWICZ 'CAZIEL'
(1906 Sosnowiec - 1988)


ABSTRAKCJA
 
ABSTRACTION 

1952 r.
 
1952  
Olej na płótnie 49,5 x 73 cm   Oil on canvas 49,5 x 73 cm  
Sygnowany na odwrocie - 'Caziel XI. 52'   Signed on the reverse - 'Caziel XI. 52' 

Studia artystyczne odbywał w warszawskiej SSP pod kierunkiem T. Pruszkowskiego. W 1937 wyjechał na stypendium do Paryża, a w roku następnym do Włoch. W 1932-1935 wystawiał z Lożą Wolnomalarską w IPS i w Salonie Sztuki Czesława Garlińskiego. Po II wojnie światowej brał udział m.in. w Międzynarodowej Wystawie Malarstwa Nowoczesnego, zorganizowanej przez UNESCO w Paryżu w 1946, miał wystawę indywidualną w paryskiej galerii Allad w 1947. Prace Zielenkiewicza powstałe w okresie przynależności do Loży Wolnomalarskiej odznaczały się swobodną techniką malarską, upodobaniem do tematów współczesnych; zawierały pierwiastek ilustratorski i gawędziarski.

Oprócz olejnego zajmował się także malarstwem ściennym.


Cena wywoławcza PLN 12 000,-

Cena uzyskana PLN 12 000,-
 

 
85. KAZIMIERZ ZIELENKIEWICZ 'CAZIEL'
(1906 Sosnowiec - 1988)


ABSTRAKCJA
 
ABSTRACTION 

1953 r.
 
1953 
Olej na płótnie 45 x 37,5 cm   Oil on canvas 45 x 37,5 cm 
Sygnowany na odwrocie - 'Caziel 53'   Signed on the reverse - 'Caziel 53' 


Cena wywoławcza PLN 8 000,-

 

 
86. TADEUSZ KANTOR
(Wielopole Skrzyńskie 1915 - Kraków 1990)


MARSTRANDT
 
MARSTRANDT  
Olej na płótnie 50 x 60 cm   Oil on canvas 50 x 60 cm  
Sygnowany p.d. - 'Kantor'   Signed bottom right - 'Kantor' 

Malarz, teoretyk sztuki, reżyser, scenograf, autor zdarzeń parateatralnych, pedagog krakowskiej ASP. W czasie okupacji był założycielem teatru eksperymentalnego, którego działalność kontynuował teatr Cricot 2. Współtworzył Grupę Młodych Plastyków (1945), był współorganizatorem I Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Krakowie (1948), intensywnie działał w drugiej Grupie Krakowskiej (1957).

Przez całe twórcze życie podkreślał konieczność takich poszukiwań, które odpowiadałyby wyzwaniom współczesnego świata.

W marcu 1961 r. T. Kantor wyjechał na ponad rok za granicę; odwiedził Francję, Niemcy, Szwecję, Włochy. Tak wspominał swój pobyt w Skandynawii: 'Z Hamburga jedziemy do Stockholmu [na miesiąc] koleją. Mieszkamy u Teta [Ahrenberga] na Standvagen [39], Góteborg, Marstrand, Nordviken pod Stockholmem nad morzem, tysiące wysp, pejzaż ibsenowski, dzika okolica, maluję kilka obrazów w garażu, śpimy na jachcie Teta 'Aurora'.

[Tadeusz Kantor, Wędrówka, Kraków 2000, s. 59.]


Cena wywoławcza PLN 38 000,-

 

 
87. TADEUSZ KANTOR
(Wielopole Skrzyńskie 1915 - Kraków 1990)


SIEDZĄCY MĘŻCZYZNA
 
A SITTING MAN 

Tusz, akwarela na papierze 14,8 x 11,6 cm
 
Ink, watercolour on paper 14,8 x 11,6 cm 
Sygnowany p.d. - 'T. Kantor'   Signed bottom right - 'T. Kantor' 


Cena wywoławcza PLN 4 000,-

 

 
88. TADEUSZ BRZOZOWSKI
(Lwów 1918 - Rzym 1987)


RELAX - CON - MORBIDEZZA
 
RELAX - CON - MORBIDEZZA 

1986 r.
 
1986 
Tusz, akwarela na papierze 50 x 40 cm   Ink, watercolour on paper 50 x 40 cm 
Sygnowany śr.d. - 'T.B. 86'   Signed bottom in the middle - 'T.B. 86' 
Na odwrociu znajduje się napis: 'T. Brzozowski'   Inscription on the reverse: 'T. Brzozowski' 

Literatura

- Tadeusz Brzozowski 1918-1987, katalog wystawy, Warszawa 1997, poz. 1145., s. 272.

Brzozowski studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1936-1945). W czasie wojny uczestniczył w konspiracyjnym teatrze T. Kantora. Od 1957 r. był członkiem Grupy Krakowskiej. Początkowo twórczość artysty przesycona była nastrojem groteski, w późniejszym okresie zbliżyła się do nadrealizmu i ekspresjonizmu. Tworzył obrazy abstrakcyjne, które tytułował archaicznymi słowami.


Cena wywoławcza PLN 19 000,-

 

 
89. JANINA KRAUPE-ŚWIDERSKA
ur. Sosnowiec 1921 r.


DROGA DO DELF
 
THE ROAD TO DELF 

1966 r.
 
1966 
Olej na płótnie 92 x 61 cm   Oil on canvas 92 x 61 cm 
Sygnowany p.d. - 'J. Kraupe'   Signed and dated bottom right - 'J. Kraupe' 

Studia artystyczne odbyła w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uprawia malarstwo sztalugowe, monumentalne oraz grafikę. Profesor ASP w Krakowie. Od 1958 r. jest członkiem Grupy Krakowskiej. Uhonorowana licznymi nagrodami m.in.: Nagrodą Specjalną II Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie (1968), I Nagrodą 'Temat muzyczny w grafice' (1975), Nagrodą I stopnia MKiS (1984), Medal 'Amici Pomero' - Mediolan (1994), Nagrodą im. Witolda Wojtkiewicza i Nagrodą Miasta Krakowa (1997). Prace artystki znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowym w Pradze, Albertiny w Wiedniu, Zbiorach Villan'y w Zwickau, Museum Junge Kunst we Frankfurcie oraz w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.


Cena wywoławcza PLN 8 000,-

 

 
90. DANUTA LEWANDOWSKA
(Warszawa 1927 - Warszawa 1977)


KOMPOZYCJA 4/75
 
COMPOSITION 4/75 

1975 r.
 
1975 
Akryl, płótno, listwa, żyłka 53,5 x 48,5 cm   Acrylic on canvas, slat, fishing line 50 x 45 cm 
Sygnowany na odwrocie - 'Danuta Lewandowska WARSZAWA akryl 4/75'   Signed on the reverse - 'Danuta Lewandowska WARSZAWA akryl 4/75' 

Studiowała w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1950-1955) pod kierunkiem J. Sołtana i K. Nity. Dyplom uzyskała w 1955 r.

Realizacje w zakresie malarstwa, projektowania i architektury wnętrz. Od 1954 r. była projektantem Spółdzielni 'Ład'. Pracowała jako wykładowca w Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Jej twórczość stanowi połączenie abstrakcji geometrycznej z elementami sztuki wizualnej, op-artu. Silnie kontrastowej, skomponowanej geometrycznie płaszczyźnie obrazów towarzyszy przestrzenny element w postaci napiętych, rytmicznie ustawionych strun.


Cena wywoławcza PLN 4 300,-

 

 
91. TADEUSZ MIECZYSŁAW JANIKOWSKI
(Zaleszczyki 1912 - Kraków 1968)


KOMPOZYCJA
 
COMPOSITION 

Ok. 1960 r.
 
C. 1960  
Olej na płótnie 23 x 61 cm   Oil on canvas 23 x 61 cm 
Sygnowany na odwrocie - 'M. Janikowski'   Signed on the reverse - 'M. Janikowski' 

Wystawiany

- Malarstwo M. Janikowskiego, Muzeum Sztuki w Łodzi, 1974 r.

Na krosnach nalepka wystawy w Muzeum Sztuki w Łodzi z 1974 r.

W latach 1934-1939 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczestniczył w kampanii wrześniowej w 1939 r. Internowany na Węgrzech, przedostał się do Wielkiej Brytanii. Tam kontynuował naukę w College of Art w Edynburgu. Od 1952 r. na stałe mieszkał w Paryżu. Zamieszkał na Passage Danzig w la Ruche - miejscu, gdzie dawniej mieściły się pracownie M. Chagalla, Ch. Soutine'a,W. Kandinsky'ego. W 1962 r. miał wystawę w Galerii Krzysztofory. Jego dzieła były pokazywane m.in. w Muzeum Sztuki w Łodzi (1974) oraz Galerii Zachęta (1987). Początkowo malował realistycznie, po okresie fascynacji twórczością P. Bonnarda zaczął tworzyć od lat 40-tych kompozycje abstrakcyjne.


Cena wywoławcza PLN 5 500,-

Cena uzyskana PLN 9 000,-
 

 
92. HENRYK STAŻEWSKI
(Warszawa 1894 - Warszawa 1988)


NR 31
 
NĄ 31 

1978 r.
 
1978 
Olej na tekturze 34,5 x 35 cm   Oil on cardboard 34,5 x 35 cm 
Sygnowany na odwrocie - 'nr 31 1978 H. Stażewski'   Signed on the reverse 'nr 31 1978 H. Stażewski' 

Członek ugrupowań 'Blok', 'Praesens' i 'a.r.'. Był jednym z pionierów abstrakcji geometrycznej w Polsce. Początkowo nawiązywał do kubizmu, był zwolennikiem suprematyzmu i neoplastycyzmu. Tworzył w przekonaniu, że geometria łączy sztukę wszystkich epok. Po 1945 r. zbliżył się do nurtu figuratywnego, malował pejzaże, martwe natury. Od lat 60-tych tworzył abstrakcyjne, przestrzenne obrazy - reliefy, poprzez które podjął zagadnienia zmienności obrazu i ruchu. Henryk Stażewski był jednym ze współzałożycieli Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w Łodzi (1931). Po II wojnie światowej był związany z 'Galerią Krzywe Koło', w 1965 r. współtworzył 'Galerię Foksal'.


Cena wywoławcza PLN 12 000,-

Cena uzyskana PLN 12 000,-
 

 
93. RYSZARD WINIARSKI
ur. Lwów 1936 r.


OBSZAR 183
 
AREA 183 

1974 r.
 
1974 
Akryl na drewnie 100 x 100 x 10 cm   Acrylic on canvas 100 x 100 x 10 cm  
Opisany na rewersie: Penetracja przestrzeni realnej z regularną dyspozycją elementów 10 x 10 cm.   Description on the reverse 

Zmienna losowa - kostka do gry.

Wystawiany

- Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974, Polski Dom Aukcyjny 'Sztuka', Pałac Larischa, Kraków VI. - VIII. 2002, Hotel de Saxe, Warszawa I. - II. 2003.

Literatura

- Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974, red. J. Grabski, katalog wystawy, Kraków 2002, poz. 45, s. 116.

Studiował na Politechnice Warszawskiej i ASP w Warszawie. W 1965 r. powstały pierwsze obrazy z serii 'Prób wizualnej prezentacji układów statycznych', gdzie podstawową jednostką struktury był czarny i biały kwadrat, a ich układ wynikał z przypadku - rzutu kostką lub monetą. Z czasem rozmieszczenie kwadratów stało się coraz bardziej skomplikowane i wynikało ze złożonych obliczeń matematycznych. W latach 70-tych powstały pierwsze kompozycje przestrzenne. Artysta brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Brazylii.


Cena wywoławcza PLN 55 000,-

 


 
94. RYSZARD WINIARSKI
ur. Lwów 1936 r.


OBSZAR 142.8
 
AREA 142.8 

1973 r.
 
1973 
Akryl na płótnie 50 x 50 cm   Acrylic on canvas 50 x 50 cm  

Wystawiany

- Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974, Polski Dom Aukcyjny 'Sztuka', Pałac Larischa, Kraków VI. - VIII. 2002, Hotel de Saxe, Warszawa I. - II. 2003.

Literatura

- Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974, red. J. Grabski, katalog wystawy, Kraków 2002, poz. 45, s. 116.


Cena wywoławcza PLN 15 000,-

 

 
95. ROMAN OPAŁKA
ur. Abeville we Francji 1931 r.


KOMPOZYCJA
 
COMPOSITION 

1956 r.
 
1956 
Olej na kartonie 48 x 37 cm (w świetle passe-partout)   Oil on cardboard 48 x 37 cm (image size) 
Sygnowany l.d. - 'R.O. 56'   Signed bottom left - 'R.O. 56' 

Edukacje artystyczna odbył w łódzkiej PWSSP (1949-1950) oraz warszawskiej ASP (1950-1956). Wczesna twórczość Opałki należała do nurtu malarstwa realistycznego. W końcu lat 50-tych artysta zaczął uprawiać malarstwo materii, stworzył cykl prac o wyraźnie zaznaczonym rytmie (Chronomy, 1961-1963, Fonematy, 1963-1964). Od tego czasu w twórczości artysty obowiązuje zasada harmonii. Od 1970 r. jest ona wyrażana przez zasadę 'progresywnego liczenia' - powstają obrazy wypełniane zapisem kolejnych chwil przepływającego czasu.

R. Opałka został uhonorowany międzynarodowymi nagrodami w dziedzinie grafiki oraz Nagrodą Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida (1970). Uczestniczył w Biennale w Sčo Paulo (1969, 1977), Documenta w Kassel (1977), Biennale w Wenecji (1995).


Cena wywoławcza PLN 8 000,-

 

 
96. MARIA ANTO
(1937 Warszawa)


DĘBY
 
OAKS 

1980 r.
 
1980 
Olej na płótnie 98 x 84,5 cm   Oil on canvas 98 x 84,5 cm 
Sygnowany l.d. 'Maria Anto'   Signed bottom left 'Maria Anto' 
Na blejtramie 'Maria Anto - 'Dęby' 1980'   On the stretcher 'Maria Anto - 'Dęby' 1980' 

Na odwrocie obrazu znajduje się nalepka z aukcji na fundusz budowy Pomnika Stoczniowców poległych w 1970 roku w Gdańsku.

Studiowała na Wydziale Malarstwa w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskała w 1962 r. Miała około 60 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. Uczestniczyła w około 200 wystawach zbiorowych, ogólnopolskich i międzynarodowych (międzynarodowych m.in. VII Biennale w Sčo Paulo). Prace artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych i zbiorach muzealnych w Polsce i za granicą.


Cena wywoławcza PLN 14 000,-

 

 
97. EWA KIERSKA-HOFFMANN
ur. Lwów 1923 r.


MARTWA NATURA
 
A STILL LIFE 

1952 r.
 
1952 
Olej na płótnie 80 x 128 cm   Oil on canvas 80 x 128 cm 
Sygnowany na odwrocie - 'E. KIERSKA / HOFFMANNOWA'   Signed on the reverse - 'E. KIERSKA / HOFFMANNOWA' 

W latach 1940-43 studiowała w krakowskiej Kunstgewerbeschule w pracowni S. Kamockiego, a następnie w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych (1945-50).

Uczestniczyła w kilkunastu wystawach. Głównym motywem jej twórczości są martwe natury z książkami.


Cena wywoławcza PLN 10 000,-

 

 
98. ADAM HOFFMANN
(Kraków1918 - Kraków 2001)


TRZY GRACJE
 
THREE GRACES 

Olej na sklejce 53 x 35 cm
 
Oil on plywood 53 x 35 cm 
Sygnowany na odwrocie - 'Adam Hoffmann'   Signed on the reverse - 'Adam Hoffmann' 

Malarz, rysownik, grafik. Kształcił się w prywatnej Szkole Malarstwa A. Terleckiego (1938-1939). Studiował w Kunstgewerbeschule (1940-1942) pod kierunkiem Wł. Jarockiego i St. Kamockiego, a następnie w krakowskiej ASP (1945-1948) na Wydziale Malarstwa w pracowni E. Eibischa. Zasłynął jako rysownik, biegle operował światłocieniem. Bohaterami swoich prac uczynił anonimowe, często karykaturalne postaci naznaczone piętnem biologizmu.


Cena wywoławcza PLN 5 000,-

 

 
99. ADAM HOFFMANN
(Kraków 1918 - Kraków 2001)


KANAPA
 
A COUCH 

1963 r.
 
1963 
Olej na tekturze 49 x 68,5 cm   Oil on cardboard 49 x 68,5 cm 
Niesygnowany   Unsigned 
Na odwrocie naklejka z opisem   Description on the reverse 


Cena wywoławcza PLN 4 500,-

 

 
100. PIOTR POTWOROWSKI
(1898 Warszawa - 1962 Warszawa)


PEJZAŻ
 
A LANDSCAPE 

1953-1955 r.
 
1953-1955 
Olej na płótnie 49 x 65 cm   Oil on canvas 49 x 65 cm 
Niesygnowany   Unsigned 
Pochodzenie - zbiory rodzinne   Provenance - the artist's family 

Wybitny polski malarz okresu powojennego, przedstawiciel polskiej szkoły koloryzmu. Studia artystyczne odbył w szkole K. Krzyżanowskiego w Warszawie oraz krakowskiej ASP, gdzie był uczniem J. Pankiewicza. W 1924 r. wyjechał z członkami Komitetu Paryskiego do Francji, gdzie pozostał do 1933 r. Po powrocie do kraju osiadł w Wielkopolsce. Po wybuchu II wojny światowej, wyjechał do Anglii, gdzie pozostał do 1958 r. W 1946 r. miał indywidualną wystawę w londyńskiej Redfern Gallery. Był wykładowcą w Bath Academy of Art. W Corsham, należał do London Group (od 1949 r.) i Royal West of England Academy (od 1956 r.). Po przyjeździe do kraju prowadził pracę pedagogiczną w PWSSP w Gdańsku i Poznaniu. Dorobek artystyczny Potworowskiego został zaprezentowany na Biennale w Wenecji (1960 r.), gdzie został uhonorowany nagrodą.

Podstawowym zagadnieniem sztuki P. Potwoorowskiego był kolor. Dzięki niemu artysta konsekwentnie odchodził od malarstwa przedstawiającego i dochodził do abstrakcji. Pejzaż - główny motyw jego malarstwa, pozostawał z czasem jedynie źródłem inspiracji, był pretekstem do studiów barwy ukazywanej w różnych tonacjach i oświetleniu.


Cena wywoławcza PLN 33 000,-

 

 
101. PIOTR POTWOROWSKI
(1898 Warszawa - 1962 Warszawa)


PEJZAŻ
 
LANDSCAPE 

1956 r.
 
1956 
Olej na płótnie 37 x 50 cm   Oil on canvas 37 x 50 cm 
Niesygnowany   Unsigned 
Pochodzenie - zbiory rodzinne   Provenance - the artist's family 


Cena wywoławcza PLN 36 000,-

 

 
102. JAN LEBENSTEIN
(Brześć nad Bugiem 1930 - Kraków 1999)


KOBIETA PRZY OKNIE
 
A WOMAN AT THE WINDOW 

1955 r.
 
1955 
Technika mieszana na papierze milimetrowym 28 x 38 cm   Mixed technique on plotting paper 28 x 38 cm 
Sygnowany p.d. - 'Lebenstein 55'   Signed bottom right - 'Lebenstein 55' 

Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1948-1954) pod kierunkiem prof. E. Eibischa i prof. A. Nachta-Samborskiego. W 1954 r. uczestniczył w zbiorowej wystawie Okręgu Warszawskiego, gdzie wystawił obraz pt. Pejzaż z Woli. W 1955 r. uczestniczył w wystawie w Arsenale. W tym samym roku powstały pierwsze Figury, kreślone na papierze milimetrowym. Rozwinięciem tego cyklu było namalowanie w latach 1958-1962 serii Figur osiowych, które wystawiał w Paryżu i Stanach Zjednoczonych. Od 1964 r. Lebenstein malował Bestiarium, po którym zaczął wprowadzać do swoich obrazów ludzkie postaci. W latach 1976-1989 tworzył prace o tematyce mitologicznej i biblijnej m.in.: ilustracje do Księgi Hioba i Apokalipsy. Od 1959 r. mieszkał w Paryżu. Uhonorowany wieloma nagrodami w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959), Nagrodą Fundacji A.Jurzykowskiego, Nowy Jork (1976), Nagrodą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (1985), Nagrodą im. J. Cybisa (1987). W 1992 r. w Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie obyła się retrospektywna wystawa prac artysty, powtórzona w Muzeach Narodowych we Wrocławiu i Krakowie, gdzie po raz pierwszy zaprezentowano szeroki wybór prac olejnych artysty.


Cena wywoławcza PLN 6 000,-

 

 
103. JAN LEBENSTEIN
(Brześć nad Bugiem 1930 - Kraków 1999)


ILUSTRACJA DO FOLWARKU ZWIERZĘCEGO GEORGA ORWELLA
 
AN ILLUSTRATION TO THE ANIMAL FARM BY GEORGE ORWELL 

Lata 70-te XX w.
 
1970s 
Tusz na kartonie 66 x 46 cm (w świetle passe-partout)   Ink on cardboard 66 x 46 cm (image size) 
Niesygnowany   Unsigned 


Cena wywoławcza PLN 8 000,-

 

 
104. TADEUSZ KULISIEWICZ
(Kalisz 1899 - Warszawa 1988)


PASĄCE SIĘ ANTYLOPY
 
HERDING ANTELOPES  

Gwasz na papierze 30 x 21,5 cm (w świetle passe-partout)
 
Gouach na papierze 30 x 21,5 cm (image size)  
Niesygnowany   Unsigned 
Pochodzenie - Fundacja im. T. Kulisiewicza   Provenance: Tadeusz Kulisiewicz Foundation 

Jeden z najwybitniejszych rysowników XX wieku. Studiował w Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Poznaniu (1911-1923) oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1923-1927). Pierwszą indywidualną wystawę miał w 1930 r. w Salonie Garlińskiego. Odbywał liczne podróże artystyczne m. in. do Francji, Holandii, Rumunii, Chin, na Kaukaz, do Indii, Meksyku i Brazylii, które dostarczały mu wielu inspiracji. Głównym tematem twórczości Kulisiewicza była postać kobieca. W licznych studiach analizował jej sylwetkę i ruch, posługując się syntetyczną linią wyznaczającą kontur postaci.


Cena wywoławcza PLN 2 800,-

 

 
105. WOJCIECH SIUDMAK
ur. Wieluń 1942 r.


SCENA SYMBOLICZNA - ŚW. SEBASTIAN
 
SYMBOLIC SCENE - SAINT SEBASTIAN 

1969 r.
 
1969 
Tusz, tempera na papierze 38 x 32 cm   Ink, distemper on paper 38 x 32 cm  
Sygnowany p.d. - 'Siudmak 69'   Signed bottom right - 'Siudmak 69'  

Malarz, czołowy przedstawiciel realizmu fantastycznego. Odznaczający się niezwykłą wyobraźnią, tworzy dzieła pełne symboliki. Najczęstszym motywem jego obrazów jest istota ludzka uwikłana w fantastyczną przestrzeń.

W latach 1956-61 uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, następnie podjął studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (lata 1961-66). W roku 1966 wyjechał do Francji, gdzie kontynuował naukę w Ecole des Beaux-Arts w Paryżu. Obecnie mieszka i działa w Paryżu.

Jego twórczość jest znana i ceniona na całym świecie. Obrazy często zdobią okładki książek oraz płyt, są także wykorzystywane w formie plakatu promującego wydarzenia kulturalne jak Festiwal Filmowy w Cannes, czy w Montrealu. Obrazy malarza stanowią ekspozycję stałą w Muzeum Regionalnym w Wieluniu a także w Musee de l'Imaginaire we Francji.

Artysta miał wiele wystaw indywidualnych w Paryżu, Berlinie, Londynie, w Cannes, w Krakowie i Warszawie. Na szczególną uwagę zasługuje wystawa z okazji powitania III tysiąclecia, zorganizowana na wieży Eiffla oraz niezwykły pokaz obrazów wyświetlanych na fasadzie świątyni Ramzesa III w Luksorze w Egipcie, w roku 2000. W latach 2003-2004 zaprezentowany został cykl wystaw retrospektywnych, które miały miejsce w muzeach miast polskich - w Warszawie, Katowicach, Toruniu, Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu, Kielcach.


Cena wywoławcza PLN 6 000,-

 

 
106. JERZY PANEK
(Tarnów 1918 - Kraków 2001)


AUTOPORTRET
 
A SELF-PORTRAIT  

Pastel na papierze 49,5 x 34,7 cm
 
Pastel on cardboard 49,5 x 34,7 cm  
Sygnowany p.d. - 'Panek'   Signed bottom right - 'Panek' 
Na odwrocie napis - 'Jerzy Panek 2000 7 01'   Inscription on the reverse - 'Jerzy Panek 2000 7 01' 

Jerzy Panek przez całe swoje twórcze życie tworzył cykle autoportretów. Wykonywał je w różnych technikach, najczęściej graficznych. Kiedy nie mógł wykonywać drzeworytów, zwłaszcza w ostatnim okresie życia, posługiwał się pastelą lub tuszem.


Cena wywoławcza PLN 1 700,-

 

 
107. WŁODZIMIERZ KUNZ
(Dąbrowa Tarnowska 1926 r. - Kraków 2004)


MOTYW Z FANTOMEM
 
A MOTIF WITH A PHANTOM 

Olej na płótnie 65 x 81 cm
 
Oil on canvas 65 x 81 cm 
Sygnowany p.d. - 'Wł. Kunz'   Signed bottom right 'Wł. Kunz' 

Urodził się w Dąbrowie Tarnowskiej. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1948-54, dyplom otrzymał w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybis. W latach 1953-96 pracował jako pedagog w macierzystej uczelni, w latach 1980-86 i 1993-96 był jej rektorem. Pod koniec lat 50-tych wystawiał z grupą MARG. Od 1966 był członkiem Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie.

Był doskonałym malarzem i grafikiem. W jednej i drugiej dyscyplinie, jak i w malarstwie ściennym, stworzył charakterystyczny, rozpoznawalny styl. Konsekwentnie zacierał różnice między rodzajami wypowiedzi artystycznej, prowadząc do integracji różnych dyscyplin sztuki. W latach 60-tych i 70-tych tworzył głównie kompozycje litograficzne, łączące tradycyjną technikę litografii (najbliższą malarstwu) z kolażem.


Cena wywoławcza PLN 6 000,-

 

 
108. WOJCIECH
ĆWIERTNIEWICZ
ur. Krościenko 1955 r.


BEZ TYTUŁU (51)
 
UNTITLED (51) 

1988 r.
 
1988 
Akryl na płótnie 80 x 59 cm   Acrylic on canvas 80 x 59 cm 
Sygnowany p.d. - 'Ćwiertniewicz 88'   Signed and dated bottom right - 'Ćwiertniewicz 88' 

Ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych (1976-1981). Jest laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida (1987). Pierwsze obrazy tworzył w nurcie Nowej Ekspresji. W latach 80-tych odbył podróż na Maderę. Po powrocie zaczął malować egzotyczne pejzaże inspirowane tamtejszymi krajobrazami. Charakterystycznym motywem malarstwa artysty stały się 'pradrzewa' jako symbole nieprzeniknionej natury.


Cena wywoławcza PLN 2 000,-

 

 
109. LEON TARASEWICZ
(ur. Waliły na Białostocczyźnie 1957 r.)


BEZ TYTUŁU
 
UNTITLED  

Olej na płótnie 80 x 100 cm
 
Oil on canvas 80 x 100 cm 
Sygnowany na odwrocie - 'Tarasewicz'   Signed on the reverse - 'Tarasewicz'  

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1984 r.; dyplom z malarstwa w pracowni T. Dominika. Od początku działalności artystycznej interesował się podstawowymi zagadnieniami malarskimi jak kolor i światło, przy pomocy których przedstawiał indywidualną wizję natury i świata. Początkowo malował obrazy, w których czytelne były fragmenty pejzażu: pnie drzew, bruzdy zaoranego pola itp. Z czasem zaczął przedstawiać naturę w sposób bardziej elementarny - przy pomocy barwnych pasów, tworzących abstrakcyjne kompozycje. L. Tarasewicz jest jednym z najpopularniejszych polskich artystów współczesnych. Miał wiele wystaw w najbardziej znaczących galeriach w kraju i za granicą m. in. Nowym Jorku, Sztokholmie, Londynie. Reprezentował Polskę na 49 Biennale w Wenecji w 2001 r.


Cena wywoławcza PLN 30 000,-

 

 
110. FRANCISZEK STAROWIEYSKI
ur. Kraków 1930 r.


BEZ TYTUŁU
 
UNTITLED  

1978 r.
 
1978 
Pastel na papierze 188 x 99 cm   Pastel on paper 188 x 99 cm 
Sygnowany śr. - 'Starowieyski 1678'   Signed in the middle - 'Starowieyski 1678'  

W latach 1949-1952 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem W. Weissa i A. Marczyńskiego, a następnie, w latach 1952-1955 na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w kraju i zagranicą. Retrospektywne ekspozycje dzieł artysty odbyły się w Poznaniu (1975), Krakowie (1985), na Zamku w Reszlu (1992). W 1985 r. jako jedyny Polak maił indywidualną wystawę w Museum of Modern Art. w Nowym Jorku. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej (1974-1975) w Stanach Zjednoczonych. Starowieyski jest artystą interdyscyplinarnym, uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę, scenografię. Od 1980 r. prowadzi Teatr Rysowania - spektakle, w trakcie których tworzy wielkie obrazy przy udziale publiczności.


Cena wywoławcza PLN 25 000,-

Cena uzyskana PLN 28 000,-
 

 
111. FRANCISZEK STAROWIEYSKI
(ur. Kraków 1930)


BEZ TYTUŁU
 
UNTITLED  

1981 r.
 
1981 
Pastel na papierze 204,5 x 147,5 cm   Pastel on paper 204,5 x 147,5 cm 
Sygnowany p.g. - 'F Starowieyski N Y 1681'   Signed top right - 'F Starowieyski N Y 1681'  


Cena wywoławcza PLN 25 000,-

 

 
112. JAN LENICA
(Poznań 1928 - Berlin 2001)


VERDI 'BAL MASKOWY'
 
VERDI 'A MASKED BALL' 

1976 r.
 
1976 
Offset barwny na papierze 97 x 66,5 cm   Color offset on paper 97 x 66,5 cm 

Był synem malarza A. Lenicy. Ukończył architekturę na Politechnice Warszawskiej (1952). Od 1945 r. współpracował jako rysownik, a od 1950 r. był redaktorem graficznym tygodnika "Szpilki". W 1954 został asystentem w katedrze plakatu warszawskiej ASP. W 1957 zrealizował z H. Walerianem Borowczykiem pierwszy film animowany. Po zrealizowaniu kilku następnych i kłopotach z wprowadzeniem ich na ekrany, wyjechał na stałe za granicę - do Paryża. W 1974 prowadził wykłady na temat plakatu na uniwersytecie Harwarda w Cambridge, od 1979 do 1985 kierował katedrą filmu animowanego na uniwersytecie w Kassel, od 1986 do 1994 pełnił funkcję profesora plakatu i grafiki w Hochschule der Kunste w Berlinie. Był artysta interdyscyplinarnym. Uprawiał takie gatunki sztuki jak: film animowany, plakat,. rysunek, projektował kostiumy teatralne. Otrzymał wiele nagród za twórczość plastyczną (m.in. na Biennale Plakatu w Warszawie, festiwalu filmowym w Karlovych Varach, nagroda Julesa Chereta w Annecy). Był laureatem nagród przyznanych za całokształt twórczości: -Nagrody Fundacji A. Jurzykowskiego, Nowy Jork (1987) oraz Smoka Smoków na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie (1999).


Cena wywoławcza PLN 300,-

 

 
113. ERYK LIPIŃSKI
(1908 - 1991)


FESTIWAL FILMÓW RADZIECKICH
 
THE FESTIVAL OF THE RUSSIAN MOVIES 

1952 r.
 
1952 
Offset barwny na papierze 68 x 99 cm   Color offset on paper 68 x 99 cm 

Karykaturzysta, satyryk, dziennikarz, grafik, autor plakatów i ilustracji książkowych, założyciel tygodnika satyrycznego 'Szpilki' i Muzeum Karykatury w Warszawie. Ukończył malarstwo, grafikę użytkową i scenografię na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jako karykaturzysta zadebiutował w tygodniku 'Pobudka' w 1928 r. Wraz ze Z. Mitznerem założył tygodnik satyryczny 'Szpilki' w 1935 r.. Był jego redektorem naczelnym (1935-1937 oraz 1946-1953). Współpracował także z innymi czasopismami: 'Przekrojem', 'Przeglądem Kulturalnym', 'Trybuną Ludu', 'Panoramą', 'Zwierciadłem' i 'Expressem Wieczornym'.


Cena wywoławcza PLN 300,-

 

 
114. STASYS EIDRIGEVIČIUS
ur. Miediniskiai na Litwie 1949 r.


ODPOCZYNEK WIESZAKA
 
THE REST OF A HANGER 

1986 r.
 
1986 
Pastel na papierze 49,5 x 64 cm   Pastel on cardboard 49,5 x 64 cm  
Sygnowany p. d. - 'Stasys'   Signed bottom right - 'Stasys'  

Malarz, grafik i ilustrator. Studiował w Instytucie Sztuk Pięknych w Wilnie (1968-1973). W 1980 przeniósł się do Polski. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, fotografię, zajmuje się sztuką instalacji i scenografią. Jego twórczość nawiązuje do tradycji surrealizmu. Malarz porusza się w świecie przesyconych tajemnicą metafor, czasem pełnych pogody, innym razem - smutku. Zdołał przy tym stworzyć swój własny, niepowtarzalny styl. Poetyka jego dzieł zyskała duże uznanie, czego miarą dziesiątki wystaw na całym świecie i nagrody artystyczne.


Cena wywoławcza PLN 9 500,-

 

 
115. STASYS EIDRIGEVIČIUS
ur. Miediniskiai na Litwie 1949 r.


KIELISZEK WINA ALBO WIECZNIE SPRAGNIONY
 
THE GLASS OF WINE OR ETERNALLY THIRSTY 

1986 r.
 
1986 
Pastel na papierze 50 x 65 cm   Pastel on cardboard 50 x 65 cm  


Cena wywoławcza PLN 9 500,-